Pullerværk til mere end 100 millioner kroner

Inger Winther talte dunder specielt mod projektet på Hobro Alderdomshjem

HOBRO: Der var ikke julefryd og glad stemning i byrådssalen, da Hobro Byråd i går var samlet ekstraordinært for at give borgerne en julegave til en samlet værdi på mere end 100 millioner kroner. Pengene skal bruges med godt 85 mio. kr. til ombygning af Hobro Alderdomshjem og godt 27 mio. kr. til ombygning af Plejehjemmet Solgaven. I Venstres byrådsgruppe knurrer man fortsat primært over projektet på alderdomshjemmet, og et af gruppens medlemmer, Inger Winther, Døstrup, gjorde det på byrådsmødet så højlydt og kontant, at hun lige frem stemplede projektet som værende noget pullerværk. - Det er lavet til mænd, og det er lavet af mænd, som er blevet vejledt af mænd. Resultatet er blevet noget pullerværk, som vi ikke kan være bekendt, sagde Inger Winther. Hun mener, at projektet specielt er blottet for visioner hvad angår en decideret sundhedsafdeling. 12 korttidspladser, som belaster det samlede projekt med godt 18 mio. kr., er efter hendes opfattelse alt for utilstrækkeligt. - Denne serviceafdeling skal tage sig af de patienter, vi i dag sender til sygehuset i Terndrup. Det være sig folk med hjerneblødning, sukkersyge eller andre alvorlige sygdomme. Det må være en selvfølge, at vi har faciliteterne til at betjene dem ordentligt, sagde Inger Winther. Svend Madsen (V) mente, at visionerne er blevet noget udvandet, og han gentog, at man efter Venstres opfattelse skulle have bygget nyt i stedet for blot at modernisere et eksisterende plejehjem. - Det havde været billigerem og vi havde fået et langt mere funktionelt byggeri, mente Svend Madsen. Socialudvalgsformand Hans Poulsen (S) holdt sig til, at eksperter har vurderet projekterne til at være i top, og at man vil få et fremtidssikret byggeri både på alderdomshjemmet og på Solgaven. - Og vi er i harmoni med bogerne. Det har den offentlige debat vist, mente Hans Poulsen. Preben Jensen (K) kaldte dagen for en glædes dag, og han udtrykte stolthed over at have været med til at udforme projekterne og dermed skabe ordnede forhold for ældre medborgere. Det hjalp ikke på Venstres julehumør. Inger Winther og Kim Laursen stemte direkte imod de såkaldte Skema B, der efter projektering og licitationen fornylig skal indberettes til By- og Boligministeriet. De øvrige fire i Venstres gruppe undlod at stemme i sagen om alderdomshjemmet, men de stemte dog for godkendelsen af Skema B til Solgaven. Den socialdemokratiske gruppe på seks og de to konservative stemte uden tøven for de to projekter. Hobro-listens Svend Nielsen deltog ikke i mødet.