Vandforsyning

Pumper renoveres

MANNA:Manna Vandværks pumpehus skal i nærmeste fremtid renoveres. Det oplyste formanden for vandværkets bestyrelse, Villy Jensen, på generalforsamlingen. Renoveringen sker i forbindelse med udskiftning af pumpesystemet. Det er besluttet at overgå til frekvenspumper. Der er solgt 55.648 kubikmeter vand til forbrugerne, og det er en stigning på 180 kubikmeter. Vandprøverne har i årets løb været gode. En boring er blevet renset og renoveret. Villy Jensen oplyste, at forbrugerne fremover vil blive orienteret om nyt fra vandværket i sognebladet Kilden. Villy Jensen og Gunnar Krogsgaard var på valg. Der var genvalg til begge. Bestyrelsen har endnu ikke holdt konstituerende møde. inge