Lokalpolitik

Punktum sat for Teklaborg

Teknisk udvalg mener klagesag er slut

SINDAL:Efter at Naturklagenævnet fornylig gav Nordjyllands amtskommune ret omkring amtets tilladelse til udvidet svineproduktion på ejendommen Teklaborg udenfor Sindal, så håber teknisk udvalg i Sindal Kommune, at det er sat det sidste punktum i den lange og megen omtalte sag. - Vi har behandlet sagen i henhold til lovgivningen, og fra kommunens side agter vi ikke gøre yderligere omkring byggetilladelsen. Vi betragter sagen som afsluttet efter det, der nu er kommet frem, siger udvalgsformand Poul Dige Pedersen (V). Efter at Naturklagenævnet i første omgang sendte amtets miljøtilladelse til udvidet svinehold tilbage til fornyet behandlet, gav amtet den 22. november sidste år en ny tilladelse til, at der på Teklaborg kan være en svineproduktion på 191 dyreenheder. Der fulgte en række betingelser med, men en naboklage gik igen til Naturklagenævnet. herfra kom der tidligere i denne måned en afgørelse på, at Nordjyllands Amt ikke skal udarbejde en VVM-redegørelse. Inden nævnet traf sin sidste afgørelse, var nævnets sekretariat på besigtigelse i området ved Teklaborg og de nærliggende Teglhøj og Baggesvogn Skov. Naturklagenævnet har alene taget stilling til de retlige spørgsmål, og ikke til om forudsætningerne for amtets tilladelse er opfyldt på nuværende tidspunkt. Endelig nævnes det i afgørelsen, at nævnets prøvelse i sådanne sager er uafhængig af, om det pågældende projekt er iværksat, hvilket udvidelsen af Teklaborg med en stald og gyllebeholder jo er. - Det er netop det centrale i min indsigelse, og jeg er vidende om at det påbudte forsuringsanlæg var været taget ud af drift. Jeg har endnu ikke modtaget nogen bekræftelse på, at det nu fungerer efter de krav, som amtet opstillede, oplyser naboen Knud Gammelgaard. Han har flere gange henvendt sig skriftligt til Sindals tekniske udvalg, og her klaget over lugtgener. Især på dage, hvor vinden kommer fra øst. - Vi kommer regelmæssigt og foretager tilsyn, og vi vil holde nøje øje med om miljøkravene er overholdt. På udvalgets vejtur i maj måned var vi også en tur omkring Teklaborgvej og Teklaborg, men der lugtede ikke ret meget. Der var da lidt lugt, da vi kom tæt på. Vi er jo ude på landet, hvor der skal være plads til landbrugsprodution, men der er jo forskel på, hvor skrap ens næse er, siger Poul Dige Pedersen. Knud Gammelgaards breve og et udkast fra teknisk forvaltning til svarskrivelse lå på bordet, da teknisk udvalg holdt ordinært møde tidligere på ugen. Forvaltningen har netop sendt svaret, hvor hovedpunktet går på, at kommunen at lovreglerne er fulgt, og at kommunen ikke foretager sig yderligere udover det man normalt gør i forhold til husdyrbrug. Teknisk chef Staffan Kull oplyser endvidere, at det er konstateret, at forsuringsanlægget på Teklaborg igen virker.