Lokalpolitik

Pusterum til Skagen

Byen på Toppen drukner i planer og nye projekter

Stakitterne ud mod lokale veje i Vesterby må ikke overskride 1,2 m. SF ønskede, at det også gælder i skel, hvor max. højden er 1,8 m. Arkivfoto: Peter Broen

Stakitterne ud mod lokale veje i Vesterby må ikke overskride 1,2 m. SF ønskede, at det også gælder i skel, hvor max. højden er 1,8 m. Arkivfoto: Peter Broen

16. maj mødes borgmester Lars Møller (V) og John Christensen (V), formanden for plan- og miljøudvalget, med repræsentanter for en række foreninger i Skagen. Foreningerne, der repræsenterer byens handel, erhverv, håndværkere, havnen, fiskeriet og hotelbranchen mm, har bedt kommunen om et pusterum. Holdningen er, at Skagen drukner i et bombardement af uoverskuelige lokalplaner og nye store projekter. Remisen og Vesterby Onsdag aften blev lokalplanforslagene for et boligområde ved Remisen samt planen for Vesterby sendt i offentlig høring i otte uger, selv om De Konservative og DF ønskede sagen udsat til efter mødet med foreningerne fra Skagen. Peter Nielsen (C) foreslog, at høringsfristen forlænges til 2. september, og Erik Sørensen opfordrede til at tage henvendelsen alvorligt: - Når så bred en kreds fra et lokalt bysamfund henvender sig til byrådet, må vi have en mere dybtgående analyse af, hvad det er, skagboerne mener, sagde Erik Sørensen. Andre advarede mod at udsætte sagerne og stoppe planarbejdet. En udsættelse vil kollidere med sommerferien, fremførte John Christensen (V). Flertallet fastholdt den nuværende tidsplan og høringsfrist på otte uger.