Quistorff fik sit træ

Det var en både stolt og rørt forfatter Helge Quistorff, der søndag blev hædret af Skov- og Naturstyrelsen Himmerland samt Rold Skovs Venner.

Ved en hundred år gammel og omkring 35 meter høj douglas gran på Storedalsvej i Rold Skov er der nu en navneplade med Quistorff navn og formanden for Vennerne, Per Andersen, understregede i sin tale, Quistorffs betydning for skoven. - Vi har vel gået gennem årene i skoven, hvad der svarer til herfra og til Rom, og vi glæder os til i de næste år at tilbagelægge turen hjem igen med dig som kyndig guide. Også skovrider Bent Egede Andersen betonede hædersgæstens betydning. Og selv kunne hovedpersonen erindre, at da han for godt fyrre år siden første gang kom til Rold Skov var der ingen litteratur og historier om skoven. Det blev et savn, da han blev restauratør på Rold Stor Kro. - Gæsterne efterspurgte historier, nævnte han blandt andet i sin tak. Dagen startede med en rask vandring fra netop Rold Stor Kro, og 130 deltog i turen, som endte ved den store gran, som statsskoven har valgt ud. Bent Egede udtrykte håb om, at den måtte blive lige så gammel som de douglas i Amerika, der er op til tusinde år.