Brønderslev

Qvinder får lige ret i LandboNord

LandboNord har fået ny vedtægter. Der er sket en mindre tilpasning. Én af ændringerne er, at deltidslandmændene og Qvinder i LandboNord får en fast plads i bestyrelsen, hvor de i dag kun er observatører. Vedtægterne ændres også, så hovedbestyrelsen får bemyndigelse til at foretage en inddeling af foreningen i et passende antal kredse. I dag er der fem kredse. Der er dog ikke aktuelle planer om at ændre på antallet af kredse. Men hovedbestyrelsen kan gøre det, uden at det kræver en godkendelse af vedtægterne.