EMNER

R: Lav aftale med staten om veje

De radikale i Nordjylland opfordrer til, at stat, amt og Aalborg Kommune snarest indgår en forpligtende aftale om at udbygge en række veje i og ved Aalborg. Dels skal motorvejen udvides ved Limfjordstunnelen, dels skal Mariendals Mølle-indføringen ombygges, så der kommer forbindelser mellem motorvejen og Hobrovej ved Indkildevej og Dallvej. Herved kan behovet for en ny Limfjordsforbindelse udskydes nogle år, fastslår de radikale i en udtalelse fra deres amtsdelegeretmøde. Når det gælder den tredje Limfjordsforbindelse, ved man, hvor man har de radikale: Partiet var blandt de første til at lægge sig fast på, at forbindelsen bør gå vest om Aalborg. De radikale lægger, hedder det, stor vægt på, at der opnås størst mulig enighed om linjeføringen i amtsrådet og byrådet i Aalborg. Om valget falder på Egholm eller Lindholm, er mindre væsentligt, mener de radikale, som til gengæld ikke er i tvivl om, at den ny vej skal være en landevej.