R og SF vil spare på energien

De to partier mener, at der skal bruges flere penge på energibesparende foranstaltninger, end der er lagt op til

AALBORG:Lysten til at udtale sig om, hvad de knap 1,2 milliarder kroner fra salget af Elsam skal bruges til, er meget begrænset blandt de partier, der har stemt for et salg. Derimod er De Radikale og SF mere villige til at give deres mening til kende. De to partier advarer byrådskollegerne om, at forbrugerne kommer til at betale prisen, hvis et flertal beslutter, at kun få af Elsampengene skal blive i elforsyningens kasse. De Radikale og SF deltog ikke i det seneste møde om Elsampengene, fordi de to partier stemte imod salg af aktierne. Preben Pedersen (R) venter spændt på, hvad de øvrige partier bliver enige om. Han synes, det er en udmærket ide at bruge nogle af pengene til afvikling af kommunens gæld, men han advarer mod at bruge stort set alle pengene til formålet, for det kan føre til stigende el-priser for de private forbrugere og virksomhederne. Preben Pedersen mener, at der bør afsættes mindst et to-cifret millionbeløb til at sikre, at elnettet og installationerne bliver optimeret. Det vil betyde, at elpriserne kan holdes nede, påpeger han. Han synes derfor, at forsyningsrådmand Mariann Nørgaard er på ret kurs, når hun foreslår, at elforsyningen skal beholde 130 mio. kr. af Elsampengene for at sikre lave, stabile priser. Derudover bør kommunen overveje at etablere en fond, hvor kommunen og selvejende institutioner kan låne penge til energibesparende foranstaltninger, mener Preben Pedersen. Teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) er enig i, at forbrugerne kan vente stigende elpriser. - En investor vil altid have forrentet sin investering, og der er kun elpriserne at skrue på, så forbrugerne kommer til at betale prisen for, at kommunen har solgt aktierne. Man skulle istedet have sikret lave elpriser, siger Henrik Thomsen, der også gerne vil have foretaget energibesparende foranstaltninger. En del af indtægten kunne også bruges til at opkøbe jord, så kommunen har bedre mulighed for at planlægge de kommende års udvikling i kommunen. Flere modeller Ifølge magistratsmedlem Thomas Kastrup-Larsen vil Socialdemokraterne bruge så stor en del af pengene som muligt på afdragelse af gæld. Det betyder, at kommunen hvert år sparer en masse penge på afdrag og renter, og det giver mulighed for blandt andet at nedbringe ledigheden, styrke ældreområdet og forbedre veje, fortove og havnefronten. Thomas Kastrup-Larsen understreger, at der endnu ikke er taget en endelig beslutning, og at Socialdemokraterne vil forsøge at opnå et bredt forlig. Ifølge ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard er det vigtigste for De Konservative, at kommunen afvikler den langfristede gæld. - Men vi vil også gerne sikre, at vi har et godt net. Vi vil se flere modeller til, hvordan det teknisk kan lade sig gøre, før vi tager endelig stilling, siger hun. Dansk Folkeparti vil ikke fortælle, hvad de vil bruge pengene til. Byrådsmedlem Anita Knakkergaard vil først udtale sig efter mødet mandag. Inge Ibsen Fomcenco (KD) havde ikke mulighed for at deltage i mødet i går, og hun ønsker derfor heller ikke at udtale sig om sagen. Vicekommunaldirektør Jørgen Litske Pedersen, Aalborg Kommune, har tidligere oplyst til NORDJYSKE, at kommunen kan spare omkring 50-60 mio. kr. om året i renter og afdrag, hvis politikerne beslutter, at halvdelen af de 1181 mia. kr. skal bruges til at afdrage på den langfristede gæld på over 900 mio.kr., Der skal betales 40 procent i afgift til staten af de penge, der afdrages på gælden, mens der ikke skal betales afgift af de penge, der bliver stående hos AKE. Hvis politikerne falder for fristelsen til at bruge nogle af pengene til anlæg eller drift, kræver staten 60 procent i afgift af det pågældende beløb.