Lokalpolitik

R stiller med fælles valgliste for storkommunen

AALBORG:Det Radikale Venstre I Aalborg stiller med en fælles liste for hele storkommunen til næste kommunalvalg. Det står klart efter, at partiet har haft et møde med de radikale medlemmer i de nye kommuner, der bliver en del af Aalborg i 2007. Men endnu har man ifølge formanden for Det Radikale Venstre i Aalborg Nordre, Østre og Vestre kredse, Keld Kollerup Kvist ikke fundet ud af, hvem der skal stå på listen. Spidskandidaten bliver dog formentlig det nuværende medlem af Aalborg Byråd, Preben Pedersen. På mødet blev partiet også enige om, at man ikke ønsker, at der skal oprettes lokalråd i den nye kommune. Det ønsker man ikke, fordi man er bange for, at det vil betyde, at små sognekonger vil sætte sig på rådene. Istedet for lokalråd ser Det radikale Venstre gerne, at der som i Hals udformes en landdistriktspolitik. Desuden forestiller partiet sig, at medlemmerne af det nye byråd skal have flere diæter og tid for at møde op og lytte med på møder i lokale foreninger, for at sikre den demokratiske dialog og få viden om, hvad der sker rundt omkring i kommunerne.