Lokalpolitik

R tager afstand fra S

BUDGET 2003: Ved den endelige vedtagelse af kommunens budget for år 2002 blev der som ventet intet ændret af de fremsendte ændringsforslag. Debatten bar præg af, at Socialdemokraterne havde låst sig fuldstændigt fast på det usædvanligt store anlægsbudget finansieret af skattestigning på 0,4 procent, forhøjelse af grundskyld med to promille, lånoptagelse og serviceforringelse ved bl.a. klassesammenlægninger. Der er ikke noget usædvanligt i, at debatten ved 2. behandling ikke flytter noget som helst. Det har imidlertid ikke skortet på protester vedrørende forhøjelse af deletallet for klassesammenlægninger. Formanden for kulturudvalget, Sørn Nordhald (S), indrømmede da også blankt, at der ved besparelsen kun var tænkt på økonomi og ikke pædagogik. Samme formand sagde i øvrigt, at besparelsen kun ville ramme ca.10 procent af eleverne. Dette regnestykke er fuldstændig ligegyldigt. Der vil være elever, der kommer til at lide under det store elevtal i klasserne, og det bliver de svageste. Han glemte i øvrigt at omtale både forældre og lærere. Jeg har da også foreslået S, at denne besparelse burde tages af bordet. Herefter skulle der igangsættes en pædagogisk debat, inden budgettet for år 2004 vedtages. Byrådsmedlemmerne kunne så blive klædt bedre på, inden den endelige beslutning skulle træffes. Det Radikale Venstre har gennem flere år haft et fortrinligt samarbejde med S, og derfor var det en underlig udtalelse, at Keld Petersen (S), Hou, kom med: "Heldigvis kunne Socialdemokraterne denne gang vedtage budgettet alene uden at blive kastet rundt i manegen af de Radikale Venstre." En besynderlig udtalelse, når Keld Pedersen udmærket ved, at S i de sidste to perioder kun kunne få borgmesterposten ved hjælp fra Det Radikale Venstre. Der skal da ikke herske tvivl om, at hvis R havde været repræsenteret i byrådet, ville vi have arbejdet for et noget anderledes budget for det kommende år. Der var absolut elementer i VK's forslag, vi kunne gå ind for. Det kunne tyde på, at det fremtidige samarbejde med S hænger i en meget tynd tråd.