Råd og pligt til at gøre det bedre

Efter et godt forarbejde har regeringen nu fremlagt en særdeles visionær og fremadrettet kvalitetsreform, der vil ruste den offentlige sektor til det 21. århundrede.

Reformen indebærer bl.a., at der tages fat på problemet med nedslidte og utidssvarende offentlige bygninger, som vi ikke kan være bekendt i dagens Danmark. Regeringen vil iværksætte en historisk investeringsplan på i alt 50 mia. kr. i perioden 2009-2018. Planen indebærer, at vi sætter turbo på nybyggeri af sygehuse samt nybyggeri og modernisering af skoler, daginstitutioner og ældre/plejeboliger. Desuden indebærer planen, at der investeres massivt i nye arbejdsformer og ny teknologi, der øger kvaliteten og frigør tid til menneskelig omsorg. Til gavn for brugerne og de ansatte i den offentlige sektor. Det skal være slut med mange års nedslidning og efterslæb. Reformen indebærer også en markant styrkelse af vores kernevelfærd, hvor der sættes helt nye standarder for kvalitet, samtidig med at der afsættes ekstra 10 mia. kroner til et kvalitetsløft. Alt sammen i respekt for det lokale folkestyre i kommuner og regioner samt medarbejderne. Medarbejderne i den offentlige sektor kan se frem til mere frihed under ansvar - og dermed mere attraktive arbejdsvilkår uden snærende detailstyring, men med styrket ledelse og uddannelse. Til gavn for brugerne af vores fælles velfærd. Tiden er inde til at omsætte de gode ideer og hensigter til handling. Vi har nemlig både råd og pligt til at gøre det bedre.