Råd om medicin

Fra Sundhedsstyrelsens vejledning om antipsykotisk medicin: "I langt de fleste tilfælde er der ikke indikation for behandling med flere antipsykotiske lægemidler samtidigt (polyfarmaci), hvorfor dette bør undgås. Dog kan behandling med to antipsykotiske lægemidler samtidig have en plads ved behandling af behandlingsresistente patienter." "Er tilstanden stabil, og har patienten ikke symptomer, bør dosis forsøgsvis reduceres langsomt. Der anbefales dosisreduktion ca. hver 6. måned." Hver anden patient får flere end et præparat. Sundhedsstyrelsen vurderer, at tallet burde ligge på fem-ti procent. Region Nordjylland har besluttet at undersøge omfanget af polyfarmaci og har opgjort alle psykiatriske patienters medicinforbrug på en bestemt dag. Resultatet skal vise, om det er nødvendigt at gøre en ekstraordinær indsats for at komme problemet til livs.