Råd skal styrke Aalborg som uddannelsesby

Uddannelsesråd skal koordinere tiltag, der skal styrke Aalborgs position

AALBORG:Aalborg skal være en endnu bedre uddannelsesby. Det var der enighed om på den temadag om uddannelse, som blandt andre repræsentanter for kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv deltog i november. Som en direkte udløber af temadagen har magistraten i Aalborg Kommune nu besluttet, at der skal etableres et uddannelsesråd, der skal være med til at føre de ideer, som blev præsenteret på i forbindelse med temadagen, ud i livet. Ifølge magistratsmedlem Thomas Kastrup-Larsen (S) skal uddannelsesrådets først og fremmest koordinere de mange initiativer, der skal arbejdes videre med i de kommende måneder. - Der er ingen tvivl om, at vores universitet og de øvrige uddannelser i kommunen har været motoren, der har skabt rigtigt mange arbejdspladser i regionen, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at styrke disse uddannelser. Uddannelsesrådet skal være et koordinerende organ, der skal se på, hvad vi kan gøre for at styrke Aalborg som uddannelsesby, siger Thomas Kastrup-Larsen, der slår fast, at der skal sættes handling bag de mange og velmenende ord, der blev sagt på temadagen. Det er endnu ikke afgjort, hvem der skal sidde i uddannelsesrådet. Men Thomas Kastrup-Larsen understreger, det er vigtigt, at flere forskellige parter bliver repræsenterede. - Man har tidligere set, at den slags råd ikke har været frygteligt dynamiske. Det er meget vigtigt, at vi tænker kreativt, når uddannelsesrådet skal sammensættes. Det må ikke ende med at blive institutionernes kamp mod hinanden - rådet skal derimod være dynamisk og tænke på helheden, siger Thoms Kastrup-Larsen, der forestiller sig, at der skal være repræsentanter fra blandt andet erhvervsliv, kommunen, uddannelsesinstituioner og studerende. - De studerende skal have en del at skulle have sagt. Det er dem, der har fingeren på pulsen. Udover oprettelsen af et uddannelsesråd arbejdes der videre med initiativer, som skal styrke Aalborgs position som uddannelsesby i forhold til Århus, Odense og København. Det er blandt andet hensigten at løfte det generelle uddannelsesnivau, at profilere Aalborg bedre end hidtil, at etablere en Aalborg-ambassade i København og at oprette et center for voksenvejledning.