Råd skulle faktisk have været hørt

SKØRPING:Integrationsrådet ser gerne, at Skørping Kommune genindfører tilbuddet om modersmålsundervisning til de tosprogede elever. Det har rådet allerede nu tænkt sig at fremsætte ønske om til budgettet for 2005. Integrationsrådet kom nemlig for sent med at kommentere forslaget til budget for 2004 og de tilhørende sektormålsætninger. Det blev først sendt til høring i integrationsrådet her efter nytår, da det hele for længst var vedtaget af byrådet. Og i den nye sektormålsætning på flygtningeområdet fremgår det så, at den tidligere politiske målsætning om at tilbyde modersmålsundervisning til tosprogede skoleelever er gledet ud. Integrationsrådet har allerede i december protesteret over, at høringsretten ikke opfyldes, og nu har borgmester Børge Olsen (S) i et brev til integrationsrådet erkendt, at integrationsrådet faktisk ikke i alle relevante tilfælde er blevet hørt, sådan som byrådet havde vedtaget i august 2002, at det skulle. Han nævner specifikt sagen om et særligt projekt for afghanske kvinder, som integrationsrådet har efterlyst information om flere gange. Formanden for integrationsrådet, Per Nielsen, betragter brevet fra borgmesteren som en lille sejr: - Det er nok det tætteste, man kommer på en undskyldning fra hans side. Men vi er jo stadig ikke blevet hørt, som vi skal, siger han.