Råd synes de høres for lidt

Ældreråds- og handicaprådsmedlemmer synes ikke, de høres af politikerne

Christian Pedersen, her med datteren Cathrine, synes ikke han bliver hørt, selvom han sidder i handicaprådet. Foto: Bente Poder

Christian Pedersen, her med datteren Cathrine, synes ikke han bliver hørt, selvom han sidder i handicaprådet. Foto: Bente Poder

HJØRRING:For korte tidsfrister og for ringe mulighed for at blive hørt. Uafhængigt af hinanden har NORDJYSKE indenfor den sidste uge fået henvendelse fra medlemmer af to af Hjørring Kommunes råd. Begge klager over, at deres råd ikke bliver hørt i tilstrækkeligt omfang. Erik Borup Madsen, der er medlem af ældrerådet i Hjørring Kommune er ærgerlig over den måde, samarbejdet med kommunen kører på: – Undertiden høres ældrerådet først efter, at der er truffet en beslutning, og det er da meningen, vi skal høres, inden der træffes en politisk beslutning. Samme oplevelse har Christian Pedersen, som sidder i handicaprådet udpeget af spastikerforeningen – han er far til et handicappet barn. – Jeg synes ikke, vi bliver hørt. For eksempel skal man nu til at bygge nyt til de handicappede på Muldbjergskolen, men vi er ikke blevet hørt om det. Det er skuffende, siger Christian Pedersen. Han fortsætter: – Når vi endelig høres, så er fristen som regel så kort, at man ikke kan nå at sætte sig ind i tingene. Erik Borup Madsen siger, at ældrerådet har gjort såvel borgmesteren som ældrechefen opmærksom på, at de ikke høres, som de bør. – Det er jo ikke bare indenfor ældreområdet, vi skal høres. Det er jo alle sektorer, der skal sende til os. For eksempel skal vi gennemgå alle lokalplaner, men vi har ikke fået én eneste. Vi skal høres om alt, der kan vedrøre ældre. Christian Pedersen ærgrer sig over den manglende kommunikation med politikerne. Så meget desto mere, at han i april tog en fridag for at komme til møde – og så var der afbud fra handicaprådets formand, Jørn E. Christiansen, medlemmet Ole Albæk samt direktør Jørgen Rasmussen, børne-, undervisning-, fritid- og kultur. – Så føler man sig til grin, siger Christian Pedersen. Den politiske leder af sundhed-, ældre- og handicapområdet, Jørn E. Christiansen, er ked af at høre, at det opleves som om de to råd ikke høres: – Ældrerådet og handicaprådet skal fungere. Jeg synes, vi har stor fornøjelse af dem, så hvis ikke det fungerer, så skal de omgående laves om. Ældrerådet består af 13 personer, valgt af og blandt kommunens ældre. Handicaprådet består af tre politikere, syv repræsentanter for handicaporganisationer, fire embedsfolk samt en sekretær fra forvaltningen.