Lokalpolitik

Råd til godt byggeri

Flere danske kommuner har oprettet bygningsbevaringsråd, og sådan et råd synes Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur, FBL-Hjørring, også man skal have i Hjørring Kommune.

Værdifulde bymiljøer skal bevares, men et bygningsbevaringsråd kan også tages med på råd, når der skal bygges nyt, mener FBL-Hjørring. Arkivfoto

Værdifulde bymiljøer skal bevares, men et bygningsbevaringsråd kan også tages med på råd, når der skal bygges nyt, mener FBL-Hjørring. Arkivfoto

Bygningsbevaringsråd rådgiver byrådet om kulturmiljøer og bevaringsværdier. - Så vidt jeg ved, var der også i den gamle Hjørring Kommune nogle råd eller udvalg, der bl.a. præmierede vellykkede restaureringer eller nybyggerier. De forsvandt ved kommunesammenlægningen, men samtidig overdrog amtet ansvaret for udpegning af værdifulde kulturmiljøer og for at udarbejde retningslinjer for sikring af de kulturhistoriske bevaringsværdier til kommunen, siger Søren Thirup, formand for FBL-Hjørring. FBL-Hjørring mener derfor at et bygningsbevaringsråd er mere relevant end nogen sinde. - Vi forestiller os ikke at rådet skal have beslutningskompetence, men at det skal rådgive politikerne. Ikke kun om gamle huse, men også når der bygges nyt, så det bliver gjort på en ordentlig måde. Vi stoler på politikernes gode intentioner, men de har mange ting at tage sig til. Naturligvis kan ansvaret på det her område varetages af politikere og embedsmænd, men vi synes det kunne være godt med en bredere diskussion. Det er også noget andet at tale sammen end at skrive. Den kontakt tror jeg kunne være berigende - og måske kvalitetsforøgende, siger Søren Thirup. FBL-Hjørring får i forvejen alle dispensationssager og nye lokalplaner i høring. - Men der kunne jo være andre interessenter end os, der kunne have lyst til at deltage i et bygningsbevaringsråd, påpeger Søren Thirup.