EMNER

Råd til indkøb af bærbare computere

HALS:Hou Brugerråd er topscorer i Hals Kommunes uddeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Brugerrådet får 11.000 kr. i tilskud til indkøb af 8 bærbare computere. Computerne skal bruges i it-undervisning af ældre borgere. Foreningen havde søgt om 26.000 kr. i tilskud, og resten af pengene finder udvalget på anlægssiden. Ifølge udvalgsformand Ane-Marie Viegh Jørgensen (V) er der stor opbakning til at støtte Hou Brugerråd, fordi foreningen i forvejen har de dårligste faciliteter af alle kommunens brugerråd. Brugerrådet holder til i Hous gamle missionshus, hvor pladsen er trang. Derfor vil det være en lettelse, hvis computerne ikke fylder så meget. Derudover har udvalget givet støtte til Ældre Sagen (6.000 kr.), Dansk Røde Kors (5.000 kr.), Kræftens Bekæmpelse (4.000 kr.), Frivillighedsrådet (6.000 kr.), Hals Pensionistforening (2.750 kr.), Hals Brugerråd (5.436 kr.), Støtteforeningen for personer med spiseforstyrrelser (5.000 kr.), Foreningen Til Borgernes Retssikkerhed (5000 kr.) og Øster Hassing Borgerforening (2.115).term