Løkken

Rådden hal må vente på prioritering

Sportshal trænger voldsomt til renovering - søger støtte

HJØRRING:Hjørring kommunes haller trænger en efter en til at blive renoverede. Ved sidste møde i kommunens fritids- og kulturudvalg skulle medlemmerne tage stilling til en ansøgning fra Løkken Idrætscenter, som har et renoveringsbehov, der med moms vil nå over 13 mio. kr. Mange mangler Sportshallen i Løkken fritidscenter har for øjeblikket mange mangler. Taget er råddent og skal skiftet, ventilationen er ikke tilstrækkelig, og loftet over cafeteriaområdet er råddent og skal renoveres. Endelig er gavl og træparti beskadiget. Der skal også lægges nyt gulv, for det gamle kan ikke længere lappes, og måske er det nødvendigt at skifte limtræsbuerne og mure en helt ny gavl. Det er bestyrelsen for Løkken Idrætscenter, der søger om enten om tilskud eller om øget driftstilskud. Udvalget har ikke økonomisk mulighed for at hjælpe i øjeblikket, og derfor sendte medlemmerne ansøgningen hen i bunken af anlæg, der skal prioriteres blandt, når der skal lægges budget for 2008 og årene fremover.