Råderum og privatisering

- På høje tide, at vi griber ind, siger Venstre, der vil privatisere Park & Vej og madordning til pensionister

Hans Jørgen Kaptain (V): - Den reduktion, der nu er vedtaget, er væsentlig større end, det vi foreslog for to år siden.

Hans Jørgen Kaptain (V): - Den reduktion, der nu er vedtaget, er væsentlig større end, det vi foreslog for to år siden.

Genopretning af kommunens dårlige økonomi og økonomisk råderum i fremtiden har været afgørende for Venstre, der er med i forliget om næste års kommunale budget. - Allerede i 2006 foreslog vi, at der blev gennemført en reduktion af personale udgifterne på i alt 48 mio. kr. over en fireårig periode. Det ville de øvrige partier ikke være med til, men den reduktion, der nu er indgået forlig om, er væsentlig større. Årsagen er, at kommunens økonomi er forværret i de mellemliggende år, fordi man ikke rettidigt greb ind, siger Venstres gruppeformand, Hans Jørgen Kaptain. Han erkender, at det nu indebærer afskedigelser. - De første to år efter kommunesammenlægningen har der været en betydelig naturlig afgang, uden at det er udnyttet til personalemæssige reduktioner. Nu bliver vi nødt til at afskedige. Venstre havde gerne set endnu større administrative besparelser, men det var der ikke flertal for. I stedet er det blevet til en budgetbemærkning om, at der skal være en tæt og præcis opfølgning på budget 2009, så de seneste års store overskridelser undgåes. - Det vigtigste for os er, at budgettet indeholder et økonomisk råderum, at der sker store opsparinger, i 2009 på 44 mio. kr. og i 2010 på 47 mio. kr., når vi ser bort fra Den Store Plan med salg af Forsyningen, siger Hans Jørgen Kaptain. V-fingeraftryk Et andet fingeraftryk fra Venstre er beslutningen om at invitere private partnere ind i et fælles- og ejerskab til dele af Park og Vejs opgaveområde. Bag formuleringen gemmer sig venstres ønske om at privatisere Park og vejs entreprenørafdeling. - Fakta er, at Frederikshavn Kommune har en betydeligt større entreprenørafdeling i Park og vej end for eksempel Aalborg Kommune. Det er ikke hensigtsmæssigt, siger Hans Jørgen Kaptain. På madområdet tages første skridt til en hel eller delvis privatisering, ligesom det skal klarlægges om det er muligt at give samme tilskud til ældre, hvad enten man bor i plejebolig eller ældrebolig. En udløber af "madsagen" fra Ålbæk og Skagen. Værkergrunden Venstre står ved beslutningen om at bygge en ny administrationsbygning på Værkergrunden med plads til 171 medarbejdere - selv om partiet hellere havde set, at kommunen lejede SKAT's tomme bygning på Havnepladsen. - Sidste år indgik vi et budgetforlig og det står vi ved, så nu må vi afvente om forudsætningerne holder. Men det er en beslutning, Venstre gerne havde set genforhandlet, siger Hans Jørgen Kaptain. Ny mand i front Han har kørt budgetforhandlingerne for Venstre sammen med Jens Ole Jensen, mens partiets nye spidskandidat, Lars Møller, har været med på sidelinien. Planen er, at Lars Møller nu for alvor skal køres i stilling som Venstres bud på en ny borgmester.