Rådet, der overtog ministerens stempel - næsten

Indtil 2007 var det Videnskabsministeren, der skulle godkende nye uddannelser på landets universiteter. Siden 2007 har den afgørelse ligget hos Akkrediteringsrådet, der består af otte medlemmer, deraf en studerende. Formand er ledelseskonsulent Søren Barlebo Rasmussen. Foruden nye uddannelser skal rådet også gennemgå og akkreditere allerede eksisterende uddannelser regelmæssigt. Formålet er at "sikre og synliggøre kvalitet og relevans af de videregående uddannelser i Danmark". Rådet træffer sin beslutning på grundlag af såkaldte akkrediteringsrapporter. De rapporter bliver udarbejdet af institutionen ACE Denmark, der også fungerer som sekretariat for rådet. Selv om Akkrediteringsrådet har overtaget godkendelsen, så har ministeren en såkaldt kattelem: Lovens paragraf 10, stk. 3: Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan undtagelsesvis træffe afgørelse om, at en uddannelse ikke kan godkendes ( ...) Afgørelse herom træffes, hvor uddannelsen ikke opfylder lovgivningsmæssige krav eller oprettelsen af uddannelsen ud fra en samfundsøkonomisk betragtning ikke skønnes hensigtsmæssig. Rådets beslutninger bliver ikke offentliggjort, før relevante parter er informeret. KILDE: ACE DENMARK

Forsiden