Rørbæk

rådgivende udvalg

Den officielle titel for politikerudvalget, der nu indkaldes ekstraordinært for at drøfte kræftsituationen, er "Rådgivende udvalg for specialplanlægning og indsats for kortere ventetider". Udvalget har syv medlemmer: Peter Therkildsen (V), som er formand, Marian Geller (V), Per Nielsen (V), Bente Bang (S), Helle Andersen (S), Jørgen Rørbæk Henriksen (S) og Vagn Olesen (S). Udvalget har i år holdt møder i februar, april og maj. Ingen af de tre gange har udvalget dog været fuldtalligt. I februar var Vagn Olesen fraværende, i april Bente Bang og Helle Andersen og i maj Marian Geller, fremgår det af referaterne.