Lokalpolitik

Rådgivning for unge på lånt tid

Fremtiden er usikker for center i Aalborg, der hjælper børn af alkoholikere

Børn af alkoholikere risikerer at miste muligheden for at få hjælp i TUBAs rådgivningscenter i Aalborg. Flere end 100 børn søgte sidste år hjælp i afdelingen i Urbansgade - men det økonomiske grundlag er spinkelt, og Aalborg Kommune vil ikke bidrage økonomisk til centret. TUBAs afdeling i Aalborg drives i dag udelukkende for satspuljemidler fra staten - en bevilling der udløber om to år og ikke automatisk bliver fornyet. - Når puljemidlerne er brugt op, er vi i høj grad afhængige af kommunal medfinansiering - ellers er det svært at se, hvordan rådgivningen kan fortsætte, siger regionsleder i TUBA, Erik Morten Jensen. TUBA har tidligere søgt om at få de ti rådgivninger landet over på finansloven - hidtil forgæves. Aalborg vil selv I Hjørring, Frederikshavn, København og Århus dækker kommunerne halvdelen af udgifterne. Men i Aalborg afviser rådmand for Familie- og Beskæftigelsesafdelingen Mai-Britt Iversen at indgå en økonomisk aftale med TUBA. - Vi foretrækker selv at etablere tilbud til de unge, hvor vi bruger vore egne eksperter, siger Mai-Britt Iversen (S). Rådmanden erkender, at der ikke hidtil har været tilstrækkeligt fokus på børnene i behandlingen af alkoholikere. - Det skal vi have ændret, siger Mai-Britt Iversen og understreger, at kommunen er godt i gang. - Men vi skal selv have denne viden i kommunen, så vi kan sætte ind så tidligt som muligt i disse familier. Det kan godt være, at vi skal være bedre, og det arbejder vi på at blive, uddyber rådmanden. Erik Morten Nielsen fra TUBA synes det er fint, hvis kommunen selv løser opgaven. - Det vigtigste for mig er, at de unge får hjælp, men når vi får så mange henvendelser, må det være fordi, kommunen ikke gør det godt nok, mener Erik Morten Nielsen. Det er primært unge over 18 år, der henvender sig til TUBA, fordi de ikke kan få hjælp andre steder. Undgår registrering Men også de 14-18-årige har brug for en anden hjælp, end den kommunen kan tilbyde, viser antallet af henvendelser til TUBA. - Mange børn og forældre kommer til vores rådgivning, netop fordi de kan henvende sig uden at skulle omkring en kommunal sagsbehandler og uden at blive registreret, siger Jane Boni Jensen. Selvom Aalborg Kommune ikke vil bidrage til driften af TUBAs centre, så anerkender man, at det private tilbud hjælper mange unge. Ofte er det nemlig kommunens egne familierådgivere, lærere eller sundhedsplejersker, der henviser de unge til TUBA. Lader unge i stikken - I mange tilfælde er vore klienter faldet igennem i det kommunale system, inden de kommer her. Hos os oplever de et frirum, og her får de den samtaleterapi, de har manglet for at komme videre med deres liv, siger Jane Boni Jensen. - Den gruppe unge lader man i stikken, medmindre Aalborg Kommune har planer om at oprette et tilsvarende anonymt behandlingstilbud, vurderer psykoterapeuten. Mai-Britt Iversen afviser, at der kan etableres behandling uden registrering i det kommunale system - Behandlingen kan ikke være anonym. Vi skal følge serviceloven, forklarer hun. Mai-Britt Iversen vil dog ikke udelukke, at kommunen fremover vil benytte TUBA. - Men det bliver i enkeltforløb, hvor vi køber os til en ydelse, siger hun. I Hjørring og Frederikshavn har politikerne valgt at støtte rådgivningscentrene med halvdelen af udgiften - cirka 300.000 kroner hvert sted. Sparer kontanthjælp Erik Morten Nielsen er overbevist om, de to kommuner fortsat vil bidrage til rådgivningscentrene med tanke på de udgifter, man sparer til kontanthjælp og familierådgivning på længere sigt. - Jeg er sikker på, at politikerne i Hjørring og Frederikshavn har opdaget, at det er en god forretning både økonomisk og menneskeligt at hjælpe de unge til et bedre liv, siger Erik Morten Nielsen.