Rådgivning med rødder

AALBORG:Bag Energitjenesten Nordjylland står foreningen Energi- og Miljøcenter Nordjylland. Denne forening er igen dannet af Østvendsyssel Energi- og Miljøkontor, Himmerlands Energi- og Miljøkontor samt Vesthimmerlands Energi- og Miljøforening. EnergiTjenesten er en landsdækkende indsats, der får støtte af Energisparepuljen, der er et resultat af energiforliget i Folketinget i foråret 2004. Foreløbig har EnergiTjenesten penge til fire års drift. Derefter skal resultateterne evalueres. Danmark har tidligere haft en række lokale energikontorer, som lukkede da den dengang nye VK-regeringen lukkede ned for en række af særlige puljer, der bl.a. var med til at finansiere energikontorerne. Men selvom energikontorerne bukkede under, så bestod de foreninger, der stod bag energikontorerne. Og da regeringen som et led i det store energiforlig sidste år accepterede, at der skulle oprettes en særlig energisparepulje, der skal have 25 mio, kr. om året, så dukkede tanken om at puste liv i energikontorerne op igen. Denne gang dog kun med 13 kontorer, hvor der tidligere var 21. Bag EnergiTjenesten står også Organisationen for Vedvarende Energi (OVE).