Rådgivning og hjælp til flygtninge

RÅDGIVNING:NORDJYSKE VoresBy 15. september har en overskrift: ¿Ny vagthjælp til indvandrere¿. Det er dejligt at avisen interesserer sig for vore nye flygtninge, som det især må dreje sig om. OG det er også dejligt at se integrationsrådet tage et konkret initiativ synes vi i Frederikshavn Multietniske Forening. Men samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at fortælle offentligheden ¿ inklusive integrationsråd, arbejdsmarkedsudvalget og ¿forvaltning, at folk i Frh Multietniske Forening (og tidligere Frederikshavn Flygtningevenner) faktisk har kørt et sådant rådgivningsarbejde i over 20 år. Interesserede er meget velkomne til at læse om det aktuelle tilbud på Frederikshavn Multietniske Forenings hjemmeside www.fmef.dk. Og det er rådgivning hver torsdag klokken 14-17 i Frederikshavn Multikulturelle Center i Th. Bergsgade 6 lige bag Fona og i øvrigt til enhver tid per telefon 30420818 (undtagen onsdag og søndag) eller pr email post@arnehansen.net På hjemmesiden kan man også se på hvilke tidspunkt der dagligt er tilbud om lektiehjælp, hvor vi også prøver at hjælpe med mange af de problemer som de nye flygtninge har de første mange år i Danmark. I øvrigt viste også FMF-projektet Løft Livet, at der oftest kræves stabile professionelle folk med alsidige kompetencer til at tage det seje lange træk det er at arbejde med virkelig inklusion af de ofte traumatiserede flygtninge - bl.a. til arbejdsmarkedet. Imidlertid er det glædeligt at integrationsrådet nu er kommet på banen, da vi kan bruge flere kvalificerede frivillige til rådgivning og lektiehjælp bl.a til opsøgende arbejde. Derfor ser Frederikshavn Multietniske Forening med glæde frem til et samarbejde med integrationsrådet og indbyder integrationsrådets frivillige og andre interesserede til også at bruge vores udmærkede og centralt beliggende Multikulturelle center i Th Bergsgade 6, som de fleste flygtninge kender ikke mindst fra Løft Livets dage, hvorfor flygtningene vil kunne føle sig trygge her. Det er også i høj grad et tilbud til forvaltningen om et konkret samarbejde om at bruge vores forskellige ressourcepersoner ud fra en fælles interesse i inklusionen af vore nye frederikshavnske medborgere - hovedsageligt med flygtningebaggrund. I øvrigt så kører det os bekendt allerede frivillige rådgivninger og lektiehjælp på samme vis både i Sæby og Skagen, der sikkert også gerne vil samarbejde med integrationsråd og forvaltningen om en samling af alle gode kræfter. Arne Hansen er frivillig rådgiver i Frederikshavn Multietniske Forening og tidligere Frederikshavn Flygtningevenner siden 1985-86