Lokalpolitik

Rådhus inddrager biblioteket

Farsø Bibliotek flyttes for at give plads til nye forvaltninger

VESTHIMMERLAND:Det bliver nødvendigt at flytte Farsø Bibliotek for at skabe plads til administrationen af den nye Vesthimmerlands Kommune. Selv om alle fire rådhuse i henholdsvis Aars, Aalestrup, Farsø og Løgstør fortsat benyttes fuldt ud, bliver pladsen for trang, når der også kommer medarbejdere fra amtet til. Det er rådhuset i Farsø, der umiddelbart er nemmest at udvide, fordi biblioteket ligger i samme bygning. Derfor har medlemmerne af den fælles, politiske styregruppe besluttet at finde en anden placering til bøgerne. Det vil dog først ske engang i løbet af 2006, idet alle beslutninger, som styregruppen tager, skal konfirmeres af det nye storkommunebyråd, der vælges i november. - Det mest ideelle vil være at finde en placering til biblioteket i den nye bymidte eller så tæt på som muligt. Det er lige op ad rutebilstationen, skolen og tæt på indkøbscentret, påpeger Farsø Kommunes borgmester H. O. A. Kjeldsen (V). Det nuværende bibliotek vil blive inddraget til den nye storkommunes ældre- og handicapforvaltning. Resten af rådhuset skal rumme teknisk forvaltning. I alt cirka 105 medarbejdere. Løgstør får socialforvaltningen og kultur- og fritidsforvaltningen. I alt cirka 100 medarbejdere. Rådhuset i Aalestrup, der er det mindste af de fire, skal huse børne- og skoleforvaltningen samt SSP og ungdomsskole-området. Her bliver cirka 60 medarbejdere. Endelige er der Aars, der får rådhuset med borgmester, direktion og afdeling for IT, løn og personale. I alt 95 medarbejdere. - Det var oplagt, at mest optimale ville være at placere rådhuset i enten Aars eller Farsø, fordi det er nogenlunde midt i kommunen. Der var flertal for Aars, og det har vi ingen problemer med at acceptere. Aars er trods alt også den største by, siger H. O. A. Kjeldsen. Forslaget til placering af forvaltningerne har været forelagt et midlertidigt samarbejdsudvalg på tværs af de fire kommuner, og medarbejderrepræsentanterne her har sagt god for planerne.