Frederikshavn

Rådhuscentret bør sikres bedre vilkår

FREDERIKSHAVN:Mens sydbyen og midtbyen har sit demokratisk valgte brugerråd, så må brugerne af Rådhuscentret erkende, at Rådhuscenterudvalget ikke har samme vilkår. Og det skaber frustration i Rådhuscentret, som efter en stram periode med volsomme nedskæringer, godt kunne have lyst til en plads i solen. Formanden for Støtteforeningen Rådhuscentret, Jens Bjerregaard, er stærkt utilfreds med, at man spises af med et udpeget udvalg, som ikke giver samme muligheder som eksempelvis brugerrådenes. - Vi kan ikke umiddelbart søge støtte til forskellige aktiviteter, fordi vi ikke har foreningsstatus, og det forringer vores muligheder for at sætte aktiviteter på skaft, siger Jens Bjerregaard. Han lægger op til, at politikerne får formaliseret de demokratiske muligheder - også for Rådhuscentret. - Vi er villige til at give processen det medløb, den fortjener, akkurat som vi har båret de store økonomiske besparelser ved at sætte yderligere turbo på den frivillige drift. Men vi kan ikke hekse, og derfor skal vi have samme vilkår som andre sammenlignelige aktiviteter. På støtteforeningens netop afviklede generalforsamling var der i øvrigt nyvalg til bestyrelsen. Nyvalgt blev Erik Madsen og Andy Hansen.