Lokalpolitik

Rådhuset i Brovst skal udbygges

Fra nytår udvides antallet af medarbejdere i Brovst fra 65 til 100

Råd­hu­set i Brovst, der er på 2700 kva­drat­me­ter og op­ført i 1979, skal i for­bin­del­se med kom­mu­ne­sam­men­læg­nin­gen ud­vi­des med 270 kva­drat­me­ter.FOTO: MARTIN DAMGÅRD

Råd­hu­set i Brovst, der er på 2700 kva­drat­me­ter og op­ført i 1979, skal i for­bin­del­se med kom­mu­ne­sam­men­læg­nin­gen ud­vi­des med 270 kva­drat­me­ter.FOTO: MARTIN DAMGÅRD

BROVST:Kommunesammenlægningen medfører, at rådhuset i Brovst skal udbygges. I øjeblikket er der 65 medarbejdere i rådhuset. Efter dannelsen af Jammerbugt Kommune fra nytår skal der være ca. 100 medarbejdere, og dem kan bygningerne ikke rumme. Derfor vil der blive opført en tilbygning på 270 kvadratmeter til ca. 2,4 mio. kr., oplyser kommunaldirektør Henrik Hartmann. I storkommunen skal social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen, herunder jobcenter, placeres i Brovst. Tilbygningen opføres i forbindelse med kantinen i rådhusets sydlige ende. Den nye bygning skal rumme de 25 medarbejdere fra myndighedsafdelingen, som tager sig af visitation af ældre og ældreadministration. Medarbejderne i den nye Jammerbugt Kommune skifter arbejdspladser midt i december. De 25 fra myndighedsafdelingen får midlertidig arbejdsplads i ejendommen i Kirkegade i Brovst, hvor PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) og Skolesundhedstjenesten nu har til huse. Medarbejderne her flytter til Fjerritslev, og de ansatte i myndighedsafdelingen skal være i Kirkegade-ejendommen, indtil rådhustilbygningen er færdig næste efterår. En anden ændring på rådhuset i Brovst er, at byrådssalen vil blive omdannet til et kontorlandskab med jobcenter, hvor 14 statslige AF-medarbejdere rykker ind. - Vi vil så vidt muligt bruge lokalerne i de nuværende rådhuse, men det bliver nødvendigt med mindre bygningsmæssige ændringer i de tre øvrige rådhuse, siger Henrik Hartmann. Der skal bl.a. indrettes fornuftige borgerserviceafdelinger alle fire steder. De økonomiske midler sætter grænser for, hvad der kan laves om. Der er kun afsat 300.000 kr. til flytning og bygningsmæssige ændringer. Tilbygningen i Brovst skal finansieres ved salg af PPR og Skolesundhedstjenestens bygning (den tidligere sparekassebygning på hjørnet af Vestergade og Kirkegade) og ved lejeindtægter fra statens AF-medarbejdere. Rådhuset i Brovst er på 2700 kvadratmeter og blev indviet i november 1979.