EMNER

Rådhusparken udvides med 13 huse

SÆBY:Alt tyder på, at der vil blive opført en tredje etape med andelsboliger i Rådhusparken i Sæby. Sæby Kommune har nedop udbudt en ledig andelsboligkvote på 13 støttede andelsboliger. Den kommunale støtte på ca. 400.000kr. er taget med i det budgetforlig, der blev indgået i går. Kvoten vil blive givet til den bygherre, der efter kommunens vurdering møder med det bedste projekt. Samtidig stiller kommunen som en betingelse, at de 13 andlesboliger opføres på en kommunalt ejet grund på 6700 kvadratmeter ved Rådhusparken mellem Rådhusvej og Sæbygaardvej. Lokalplanen giver mulighed for at at opføre fritliggende huse, rækkehuse, dobbelthuse og kædehuse i en etage med udnyttet tagetage samt sammenbygning af gadehuse i højst to etager. Kommunen har netop udbudt grunden til salg som ikke byggemodnet råjord - og forlanger 900.000kr. for den, udn tilslutningsafgifter. Ved kvotetildelingen og grundsalget vil kommunen lægge afgørende vægt på den skisterede arkitektoniske helhed, kvalitet og tilgængelighed, ligesom projekternes harmoni med omgivelserne vil indgå i vurderingerne. Interesserede kan rekvirere udbudsmaterialet - med krav til projektmateriale og udvælgelseskriterie - i Plansektionen på Sæby Rådhus. Projektmatreiale skal være indsendt til kommunens tekniske forvaltning senest den 29. september om morgenen.