Rådhusrestaurering nær start

Realea skriver i næste uge under med de håndværkere, der skal sætte Thisteds gamle rådhus i stand.

M.G. Bindesbølls mere end 150 år gamle rådhus i Thisted bliver i vid udstrækning ført tilbage til sin oprindelige skikkelse, når Realea går i gang med restaureringen. Under projekteringen er disse tegninger fra 1870 dukket op.

M.G. Bindesbølls mere end 150 år gamle rådhus i Thisted bliver i vid udstrækning ført tilbage til sin oprindelige skikkelse, når Realea går i gang med restaureringen. Under projekteringen er disse tegninger fra 1870 dukket op.

Om få uger bliver der føjet endnu et element til byggerodet omkring Store Torv i Thisted. Arbejdet med istandsættelse af Det Gamle Rådhus har netop været ude i en indbudt licitation. Hvem der får entrepriserne, offentliggøres dog tidligst senere i denne uge, efter at bygherren - ejendomsselskabet Realea A/S - har haft lejlighed til at gennemgå projektet med de pågældende håndværkere. Arkitekt Connie Hviid, der er projektleder hos Realea, regner med, at arbejdet herefter kan gå i gang i slutningen af måneden. Det første, der bliver taget fat på, er nedrivning af den tilbygning ved den sydlige gavl, der har fungeret som entré til turistbureauet. Også den øverste del af muren omkring den tidligere arrestbygning bag rådhuset - populært kaldet hullet - skal fjernes. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad mandag