Rådmand afviser dårlig bemanding

Anni Kjeldgaard beklager overfaldet på Otuimgården men understreger, at man ikke kan gardere sig 100 procent

AALBORG:- Det er en forfærdelig, ulykkelig og meget trist sag for alle parter, og det gør utrolig ondt på mig, når noget sådant sker. Aalborg Kommunes ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K) har det i sagens natur ikke særligt godt med, at der kan ske voldelige overfald på et kommunalt plejehjem som f.eks. Otiumgården, som hun har det overordnede politiske ansvar for. Men hun afviser dog samtidig, at den generelle bemanding på plejehjemmene er for dårlig, som ægtemanden, J. Østergaard, til den overfaldne 80-årige kvinde ellers giver udtryk for. - Uanset hvordan man skruer en bemanding eller et vagtsystem sammen, så vil man alligevel aldrig kunne gardere sig 100 procent mod sådanne beklagelige situationer, hvor en beboer altså overfalder en medbeboer, ligesom vi heller ikke kan forhindre, at de går ind og ud hos hinanden, mener Anni Kjeldgaard. - Så skulle vi gribe til en mandsopdækning af hver enkelt beboer, og det er ikke hverken rimeligt eller fornuftigt. På sygehusene kan folk jo også bevæge sig frit omkring. Kan tilkalde hjælp Hun siger videre, at den enlige nattevagt på det somatiske afsnit på Otiumgården, hvor fru Østergaard bor, har mulighed for at trække på nattevagten på demens-afsnittet i den anden boligblok - hvor der er 10 beboere - hvis der er behov for det. - Endvidere kan vedkommende også tilkalde hjælp i akutte situationer hos de kørende sygeplejersker, der opholder sig i lokalområdet. - Det normale er naturligvis, at de omtalte 34 beboere sover om natten. Ud fra denne normalsituation er det tilstrækkeligt med kun én nattevagt. - Vi kan ikke bemande afdelingerne og plejehjemmene ud fra en "katastrofe-synsvinkel" med én eller anden form for overbemanding. - Det er der ganske enkelt ikke økonomiske ressourcer til, fastslår ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard. På besøg Hun peger i den forbindelse på, at en opnormering med en ekstra nattevagt er lig med en ekstra årlig udgift på ca. 700.000 kroner på hver enkelt afdeling, hvor man måtte have et ønske om at opnormere. Hun oplyser samtidig, at hun netop er ved at være færdig med en såkaldt plejehjems-runde, hvor hun aflægger personligt besøg på de ialt 38 kommunale plejehjem. - Jeg mangler rent faktisk kun at besøge tre plejehjem, og tilfældigvis er netop Otiumgården ét af de steder, som jeg mangler at aflægge en visit. - Formålet er at få et overordnet indtryk af, hvordan institutionerne fungerer - herunder naturligvis også bemandingssituationen. - Vi har bl.a. fokus på, om beboer-sammensætningen har ændret sig for at få et bedre overblik over pleje- og pasningsbehovet, siger hun. Hun siger videre om den aktuelle sag, at hun betragter den som et ulykkestilfælde, hvor det altså er slået klik for den demente overfaldskvinde. - Det er gamle mennesker, der opfører sig som børn på grund af, at de er blevet syge i hjernen, pointerer hun og tilføjer, at hun ikke kan mindes en tilsvarende sag på de kommunale plejehjem. Rådmanden fortæller også, at man ikke har anmeldt overfaldet til politiet. - Hvad skulle det dog føre til at melde en ca. 90-årig dement kvinde til politiet, spørger Anni Kjeldgaard? - Det vil være spild af politiets tid, og sagens hovedpersoner - nemlig de to kvinder - vil ikke blive bedre stillet af en politianmeldelse for vold. - Jeg tror ikke engang, at overfaldskvinden selv er klar over, hvad hun egentlig har gjort, siger Anni Kjeldgaard og oplyser, at den pågældende kvinde i tirsdags blev flyttet fra Otiumgården og overført til en special-afdeling.