Lokalpolitik

Rådmand: Ansøgning om havnehus skal behandles

Udvalg skal igen tage stilling til en ansøgning om dispensation, selvom udvalg allerede har sagt nej.

Selvom teknik- og miljøudvalget tilbage i september sidste år sagde nej til en dispensation til havnehuset, og byggeriet derfor måtte lovliggøres, så er det endnu ikke sket. Ejeren af havnehuset, direktør Hans Andersen, har nemlig ikke mistet troen på at få en dispensation. Sagen handler om inddækningen af installationerne på taget, der i dag er 45 centimeter højere end lokalplanen tillader. Før udvalgsbehandlingen i september 2010 trak Hans Andersen ansøgningen om dispensation, men udvalget så på sagen alligevel og bemærkede, at lokalplanen skulle fastholdes. I NORDJYSKE Stiftstidende i torsdags, gav Hans Andersen dog udtryk for, at byggesagen ikke var afsluttet, og at han søger dispensation. Teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard (V) har været i kontakt med Hans Andersen, og han har meddelt rådmanden, at han sender en ansøgning. - Hans Andersen er i sin gode ret til at fremsende en dispensationsansøgning til Aalborg Kommune, og så skal den selvfølgelig behandles, siger Mariann Nørgaard. På spørgsmålet om, hvorfor udvalget vil behandle sagen igen, når medlemmerne har tilkendegivet deres holdning en gang tidligere, siger rådmanden: - Hvis en borger søger en dispensation, så skal den selvfølgelig behandles, og der kan godt være dispensationer, der er i en form, så det er forvaltningen, der behandler dem. Men der har været meget offentlighed om lige præcis det her byggeri, og det er et interessant og flot byggeri, så derfor vil den blive politisk behandlet. Udvalget var ellers enigt om at "Lokalplanen for havnehuset fastholdes, og byggeriet må derfor lovliggøres fysisk". - Det skal lokalplanen også som udgangspunkt, men der kan være begrundelser for at give en dispensation, som samlet er bedre end et andet alternativ, som vi ikke kender. Der kan tit være gode begrundelser til at give en dispensation. Selvom rådmanden allerede en gang har udtrykt en holdning til spørgsmålet, så har rådmanden ikke en holdning til en dispensationsansøgning. - Det er vigtigt, at der er en forklaring på, hvis man giver en dispensation. Man kan ikke bare strø dispensationer rundt til højre og venstre, der skal være en årsag til, at man giver en dispensation frem for, at man kræver reglerne overholdt. På spørgsmålet om udvalget ikke mister troværdighed, hvis man først siger nej og senere ja, siger hun. - Nu er jeg ikke i gang med at behandle en dispensationsansøgning sammen med NORDJYSKE Medier, og jeg har ikke fået nogen ansøgning, men alle borgere er i deres gode ret til at søge en dispensation.

Forsiden