Fodbold

Rådmand: Brug for flere haller

Nils Bell (V) forudser at flere foreningsløse vil gøre krav på haltid

AALBORG:Kampen om timerne i Aalborg Kommunes idrætshaller vil blive skærpet endnu mere de kommende år, idet flere foreningsløse sandsynligvis også gerne vil have foden indenfor, forudser skole- og kulturrådmand Nils Bell (V). Alligevel er der ikke umiddelbart udsigt til, at der vil blive opført flere nye haller. - Jeg tror, at vi fremover vil opleve folk, som ikke er medlemmer af nogen forening, presse på for at få timer i idrætshallerne. Det kunne jo eksempelvis være fire mennesker, der gerne vil spille badminton sammen en gang imellem, siger rådmanden. Flere og flere ældre ønsker at dyrke motion. Blandt dem projekt "Ud af røret", der bare vokser og vokser. Det er med til at øge presset på timerne i idrætshallerne. I forvejen er der hård kamp om timerne i de eksisterende idrætshaller. Badmintonspillere, håndboldspillere, gymnaster, volleyballspillere, basketballspillere, floorballspillere, fodboldspillere og flere andre står på nakken af hinanden for at få så stor en bid af tiden i hallerne som overhovedet muligt. Og det er især timerne mellem klokken 18 og 22, der er rift om. Samtidig med, at der er udsigt til stadig flere aktive idrætsfolk, er det efterhånden længe siden, der sidst blev bygget en ny idrætshal. Den nyeste er idrætshallen ved Gigantium, og før den var det hallerne i Langholt og Vaarst-Fjellerad. De er efterhånden en halv snes år gamle. Flere steder i kommunen presser foreningslivet på for at få udvidet halkapaciteten lokalt. Der er i øjeblikket konkrete planer i Gistrup, ligesom DGI har planer om at udvide Idrætshallen på Østre Alle. Men selv om Nils Bell erkender, at behovet eksisterer, tvivler han på at kommunen involverer sig i halbyggerier. Det er økonomien, der trykker. - Før vi begynder at lægge næste års budget i detaljer, skal vi lige kende de økonomiske rammer, som aftales mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Men der bliver næppe råd til store, nye anlægsopgaver, vurderer Nils Bell. Nedslidt skøjtehal Folkeoplysningsudvalget, som er med til at prioritere opgaverne, får på sit næste møde forelagt en analyse af halsituationen i Aalborg Kommune. Herunder, hvor behovet for mere kapacitet er størst. Det mest presserende spørgsmål er den fremtidige anvendelse af Gigantium, hvor embedslægen på det nærmeste har nedlagt forbud mod fodbold på grund af støvproblemer. Det er sandet, som er strøet ud over kunstgræsset, der er problemet. I første omgang foreslog Gigantiums bestyrelse, at der blev investeret op mod 30 millioner kroner, så Gigantium kunne omdannes til en hal med mange forskellige anvendelsesmuligheder. Blandt andet, hvad der svarer til seks almindelige idrætshaller. Men nu er der opfundet en ny type sand, som ikke støver. Derfor er byrådets skole- og kulturudvalg mest stemt for, at der ofres godt syv millioner kroner på at indrette hallen, så den både kan bruges til fodbold og som stor håndboldarena med plads til cirka 4000 tilskuere. Det kræver investering i mobile tribuner, bedre omklædnings- og toiletforhold samt et varmesystem. - Det forudsætter også, at det er muligt at anvende det nuværende gulv, når der skal spilles håndbold, bemærker Nils Bell. En oplagt ide var at flytte skøjtehallen til Gigantium, hvor der er blads til både et skøjtestadion og en træningsbane. Skøjtehallen på Østre Alle er nedslidt og kører på dispensation med hensyn til støjgener. Men Nils Bell tror ikke, at der bliver råd til nogen ny skøjtehal foreløbig, selv om den gamle hal trænger til en afløser.