Rådmand: Det var en misforståelse

Redegørelse lægger låg på sag om udskiftning af populær leder

AALBORG: - Forvaltningen kunne ikke drømme om at gå imod enig bestyrelses indstilling. Det hele var en misforståelse. Socialrådmand Birgit Ekstrøm (S) gjorde i går rede for hændelsesforløbet i sagen, hvor hele bestyrelsen for den selvejende institution Café Væxt trak sig, fordi socialforvaltningen angiveligt ville udskifte den populære leder Allan Bach for at at få en personalemæssig kabale til at gå op. Men ifølge den redegørelse, som Birgit Ekstrøm i går gav socialudvalget, skyldtes hele miseren, at forvaltningen og bestyrelsen for Café Væxt havde misforstået hinanden. - Årsagen til, at de gik forkert af hinanden, ligger vist hos begge parter. Men heldigvis blev det hele løst til alles tilfredshed, da forvaltning og bestyrelse fik holdt et møde. Sindene var i kog blandt brugerne på Cafe Væxt, da det forlød at socialforvaltningen ville erstatte den populære leder Allan Bach med en anden for at få en personalemæssig kabale til gå op. De tidligere misbrugere ville ikke af med deres leder, der var konstitueret i jobbet. Heller ikke bestyrelsen, hvoraf tre er udpeget af Aalborg Kommune, syntes det var en god ide. Bestyrelsen havde enstemmigt indstillet Allan Bach til at fortsætte, og de trak sig, da forvaltningen tilsyneladende fastholdt, at det skulle være en anden. Tingene blev løst på et møde, hvor det blev besluttet at Allan Bach skulle fortsætte endnu et år som konstitueret leder på Café Væxt. Det var Rainer Dannemare (K), der havde bedt om en redegørelse fra rådmanden i socialudvalget. Han og de øvrige udvalgsmedlemmer har taget redegørelsen til efterretning. - Hverken forvaltningen eller jeg som øverste personaleansvarlig vil gå imod en enig bestyrelses indstilling, medmindre der er meget tungtvejende grunde. I givet fald ville sagen blive forelagt socialudvalget, siger Birgit Ekstrøm. mons