Skolevæsen

Rådmand: Dybt beklageligt

Ikke sikkert at det stopper med de foreslåede besparelser, påpeger Henrik Thomsen

På skole- og kulturforvaltningen er skole- og kulturrådmand Henrik Thomsen (SF) ikke stolt af de besparelser, der lægges op til i forslaget. Han er eksempelvis ikke stolt af, at eleverne skal have færre undervisningstimer og bekræfter, at den foreslåede besparelse vil betyde, at en elev får 540 færre undervisningstimer fra 1. klasse til 9. klasse. – Det er klart, at det kommer man til at mærke, når tingene brænder på og man skal ind og finde besparelserne på kerneområderne, det er dybt beklageligt, siger Henrik Thomsen, der mener, at det er et uheldigt signal, hvis man skærer undervisningstimetallet ned. Også en nedskæring på specialundervisningen gør ondt. – Jeg siger, at så lang tid, at man skal finde besparelser i den her størrelsesorden, så rammer man kerneydelserne. Heller ikke Aktiv Sommer, sommersvømning og Pædagogisk Mediecenter er besparelser, som rådmanden er stolt af. – Vi har fået til opgave at spare 40 mio. kr. på skole- og kulturområdet, og uanset hvor du peger hen, når det hele er så stramt, så vil du ramme kerneydelserne. Rådmanden afviser dog, at skole- og kulturforvaltningen har brugt grønthøstermetoden og bare lige taget en skive af salamien over hele linjen. – Nej, det har vi ikke, vi har været meget inde og kigge på de forskellige ting. Hvor ligger vi, og hvad er lovgivningsmæssigt. Forvaltningen er kommet med spareforslaget, før der var indgået en økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen, og derfor kan der komme endnu flere besparelser. – Det er ikke sikkert, at det stopper her, med mindre byrådet tænker på at skulle finde flere indtægter, siger Henrik Thomsen, der tænker på at hæve dækningsafgift, grundskyld og skatten. Politikerne har givet ord på, at der ikke ændres på skolestrukturen i denne periode, derfor ser Henrik Thomsen ikke andre muligheder end at finde pengene på kerneydelserne. I magistraten har man ifølge Henrik Thomsen diskuteret sagen, og her var der enighed om at skolestrukturen ikke skulle i spil. – Jeg tror ikke, at der kommer en strukturdebat nu, og det bør heller ikke komme i forbindelse med et budget, men jeg tror, at det kommer først i næste periode.