Rådmand er skuffet over ministersvar

Miljøministeren vil ikke ændre vandforsyningsloven, hvilket betyder, at man ikke kan ekspropriere mod brug af pesticider i vandboringernes nærområder

AALBORG:Forsyningsrådmand Preben Pedersen (R) har ikke fået opbakning hos miljøminister Connie Hedegaard (K) til sit ønske om en ændring af vandforsyningsloven. Preben Pedersen opfordrede ellers miljøministeren til at ændre reglerne, så det bliver muligt at ekspropriere mod brug af pesticider ikke alene omkring vandboringer men også i vandboringernes nærområder for at sikre rent drikkevand. Men det ønsker miljøministeren ikke, hvilket fremgår af et svar til Enhedslistens folketingsmedlem og miljøordfører Per Clausen, der efter en artikel i NORDJYSKE Stiftstidende 6. juli havde stillet spørgsmål til ministeren i sagen. Miljøministeren svarer, at hun ikke mener, at der er grundlag for en ændring af vandforsyningsloven, da der allerede i miljøbeskyttelseslovens paragraf 26 a findes en mulighed for at sikre drikkevandsinteresser mod pesticider, hvis der ikke kan indgåes en frivillig aftale. Forsyningsrådmand Preben Pedersen (R) mener dog, at miljøministeren forsøger at snakke udenom i sagen. - Jeg er skuffet over miljøministerens svar, jeg synes, at det er et goddag-mand-økseskaft-svar. Miljøministeren tilkendegiver på den ene side, at der er mulighed for at ekspropriere for pesticider, men det er kun lige omkring vandboringerne, og problemet er, at man ikke kan ekspropriere i nærområderne udenom boringerne, siger Preben Pedersen. Han mener, at der ud fra et samfundsmæssigt synspunkt er tale om ansvarsforflygtigelse fra ministerens side. - Jeg må konstatere, at miljøministeren finder det mere vigtigt at varetage nogle private dyrkningsrettigheder end at sikre almenvellet rent urenset drikkevand i fremtiden. Forsyningsrådmanden mener, at en ændring af reglerne er nødvendig for at kunne sikre rent drikkevand i fremtiden. - Problemet er jo, at hvis man ikke kan lave en frivillig aftale med en jordejer, så kan man ikke forhindre, at den pågældende fortsat anvender pesticider meget tæt på vandboringer, siger Preben Pedersen. Selvom miljøministeren afviser en ændring af loven, så vil Preben Pedersen fortsat presse på. - Jeg vil sende ministerens svar til mine partifæller på Christiansborg og opfordre dem til at tage sagen op.