Socialforsorg

Rådmand: God ide med tyske hjemmehjælpere

Arbejdsgruppe vil se på muligheden for at hente udenlandsk arbejdskraft til ældresektoren i Aalborg, rådmand mener, at det bliver nødvendigt - ældrerådsformand er positiv

Områdechef for område nordøst, Anette Jensen, fortæller om mulighederne for at hente udenlandsk arbejdskraft, mens områdechef for centrum, Peter Jervild, lytter.

Områdechef for område nordøst, Anette Jensen, fortæller om mulighederne for at hente udenlandsk arbejdskraft, mens områdechef for centrum, Peter Jervild, lytter.

AALBORG:Når fru Jensen i Gug i fremtiden skal have besøg af den kommunale hjemmehjælper, så kan det være, at hjemmehjælperen kommer fra Tyskland. En arbejdsgruppe, der har set på, hvordan man kan rekruttere hænder til ældreplejen i fremtiden, anbefaler, at Aalborg Kommune undersøger muligheden for at tiltrække uddannet udenlandsk arbejdskraft til ældreområdet. Nogle sygehuse i Danmark har allerede indledt et samarbejde med tyske sygeplejersker. Områdechef for nordøst Anette Jensen fra arbejdsgruppen fremlagde i går forslaget. Hun peger på, at der ved at hente udenlandsk arbejdskraft er udfordringer som sprog, bolig og papirarbejde at løse. AOF Nord vil hjælpe AOF Nord har henvendt sig og vil gerne i samarbejde med den danske ambassade i Berlin og den internationale arbejdsformidling Eures hjælpe med at skaffe og få integreret tyske hjemmehjælpere. - Det lyder rigtig spændende, og jeg tror, at det er noget af det, der vil blive kigget på inden for vores område, siger Anette Jensen. Hun understreger, at det er vigtigt med en erfaren samarbejdspartner på området, hvor arbejdsgruppen i første omgang forestiller sig en gruppe på 25 udenlandske medarbejdere. Idé går rent ind Arbejdsgruppens oplæg om udenlandsk arbejdskraft går rent ind hos Ældre- og handicaprådmand Tina French Nielsen (V). - For mig at se kan det sagtens lade sig gøre med både tyskere og polakker, siger Tina French Nielsen. Hun har selv arbejdet i Tyskland og er fra landbruget, og det private erhvervsliv er vant til, at man bruger udenlandsk arbejdskraft. - Det er uddannet arbejdskraft, så det er kun sproget, der er en barriere. Tina French Nielsen mener også, at man skal se på andre muligheder for at rekruttere mere arbejdskraft til ældresektoren, men hun mener ikke, at der er nogen vej udenom at skaffe mere arbejdskraft fra udlandet. - Jeg tror, at det bliver nødvendigt, det er jeg ikke i tvivl om, jeg kan se det fra landbruget, siger Tina French Nielsen. Direktør for ældre- og handicapforvaltningen Niels Tikjøb Olsen mener, at man skal vente lidt med muligheden. - Hvis vi skal gøre det, så bliver det rigtigt dyrt, siger han. Niels Tikjøb Olsen foreslår, at man på et senere tidspunkt kan indlede et samarbejde med kommunens tyske venskabsbyer om et samarbejde om arbejdskraft. Formanden for ældrerådet i Aalborg Kommune, Niels Ove Christensen, er positiv. - Forslaget som sådan er udmærket, betingelsen er bare, at de skal kunne dansk, den type ældre, som vi har i dag, vil have svært ved en englænder eller en tysker, siger Niels Ove Christensen. Han er især lun på nordiske hjemmehjælpere, men sprogkundskaberne er det vigtigste. - Jeg kan ikke se noget galt i det, hvis de kan tale med de ældre.