Rådmand håber der bliver råd til at hjælpe

AALBORG:Socialrådmand Mai-Britt Iversen (S) er velvilligt indstillet over for ønsket om flere fastansatte på de frivillige hjælpeorganisationers varmestuer og væresteder i Aalborg. Hun orienterede i går socialudvalget om situationen, og her var der enighed om at kigge på, om det nuværende driftstilskud skal forhøjes. - Vi har løbende været i kontakt med varmestuerne, og derfor ved vi også godt, at klientellet er blevet tungere, siger hun. Ifølge rådmanden gør de frivillige organisationers varmestuer og væresteder et ”kæmpe arbejde”, og derfor vil ønsket om et større driftstilskud også blive behandlet, så snart man kender den samlede budgetramme til området. - Vi håber, der bliver råd til at holde det indenfor den nuværende ramme, siger Mai-Britt Iversen. - Det er jo ikke så forfærdeligt mange penge, det drejer sig om. Men varmestuerne har alligevel hårdt brug for hjælp, forklarer hun. Foreløbig har varmestuerne bedt om lidt mere end 777.000 kroner - eller 2,5 nye stillinger. - Men det kan jo også være, vi kan hjælpe dem med andre ting, tilføjer Mai-Britt Iversen. - Det kunne f.eks. rekruttering eller målrettede hvervekampagner i forhold til byens uddannelsessteder, foreslår hun. - Får vi en ansat mere på hver varmestue, vil det helt klart hjælpe i forhold til den nuværende situation, siger Ove Sørensen fra Kirkens Korshær. - Men pengene skal jo også findes, så foreløbig afventer vi det endelige resultat, tilføjer han.