Lokalpolitik

Rådmand kræver grønt julelys

Glødepærer bør næste jul være skiftet ud med lavenergipærer, mener Preben Pedersen

Julelysene i Aalborg Kommunes handelsgader frådser i energi, og det skal der gøres noget ved. Det mener forsyningsrådmand Preben Pedersen (R), som foreslår, at der i samarbejde med Energisparecentret i Aalborg laves beregninger på, hvor meget der kan spares ved at erstatte glødepærer i julebelysningen med elsparepærer, og hvor mange år tilbagebetalingstiden er. - Jeg tror den er ret kort, og derfor vil der være god økonomi i det, siger rådmanden. Sparepakke på vej Som omtalt i NORDJYSKE Medier regner Aalborg Kommune med at bruge for en halv million kroner strøm til julebelysningen, og det er for sent at sætte ind med et mere miljøvenligt tiltag i år, erkender Preben Pedersen. - Det er en fin ordning, at handelsstandsforeningerne leverer lyskæderne, og kommunen betaler strømmen, fordi det er i fælles interesse at skabe julestemning. Men kommunen bør stille krav til handelsstandsforeningen om, at glødepærerne skiftes ud med elsparepærer allerede fra næste år. Preben Pedersen er politisk chef for den elforsyning, som leverer strømmen, og han har sammen med rådmandskollega Thomas Kastrup-Larsen (S) et forslag på vej, der går ud på at øge Aalborg Kommunes initiativer til at spare energi. - Det kan jo ikke nytte noget, at det bare er flotte ord og fed flæsk. Der skal også handling til. Gade- og julebelysningen er et af de områder, hvor kommunen kan vise det gode eksempel, men der er mange områder i kommunen, hvor der kunne og burde tages mere konkret fat på spareforanstaltninger, siger Preben Pedersen. Bedre isolering Han nævner bedre isolering af alle offentlige bygninger som et væsentligt initiativ. Også hvidevarer i alle kommunale institutioner bør køre på lavenergi. Konsekvent anvendelse af lavenergipærer og armaturer i alle offentlige bygninger er også et konkret tiltag. - Der er gennemført mange kommunale energispareprojekter, og der er også en god udvikling i gang hos private, men vi kan nå meget længere endnu, anfører rådmanden.