Lokalpolitik

Rådmand savner respekt for byrådet

Vi blev forholdt oplysninger, siger Mariann Nørgaard (V), der selv måtte anmode om at få alle dokumenter udleveret.

Forløbet omkring hensigtserklæringen om støtte til Fonden Karolinelund, som 17. december sidste år blev sendt til Danske Bank er udtryk for mangel på respekt for byrådet fra borgmester Henning G. Jensens side. Det siger rådmand Mariann Nørgaard (V), der på byrådsmødet mandag af borgmesteren fik at vide, at det var udtryk for hukommelsessvigt, når hun intet kunne erindre om, at der på et magistratsmøde var orienteret om hensigtserklæringen. Over for NORDJYSKE afviser Mariann Nørgaard, at hendes hukommelse fejler noget, og at det samme gælder for rådmandskollegaen Tina French Nielsen, der ligeledes afviser at være orienteret om sagen. Tema i valgkampen At en orientering om erklæringen ikke ville være gået de to V-medlemmer upåagtet hen, underbygges ifølge Nørgaard af, at netop den kommunale støtte til Karolinelund var et varmt emne gennem valgkampen sidste år, og at V sammen med de konservative havde stemt imod driftsstøtte til forlystelsesparken. - Og på et byrådsmøde i oktober sidste år spurgte vi ind til parkens likviditetsbehov og om størrelsen på Danske Banks garantikrav. Om det sidste fik vi det svar, at der kun var givet en garanti på seks millioner kroner, og nu kan vi så erfare, at da vi nåede hen til december, meddelte Henning G. Jensen i en støtteerklæring til Danske Bank, at man ville indfri den gæld, der måtte være. Det ville vi aldrig have nikket ja til, siger rådmanden, der endvidere påpeger, at havde erklæringen været behandlet i magistraten, ville det fremgå af referatet, hvilket ikke er tilfældet. - Erklæring uden mandat - Der er altså givet en støtteerklæring uden politisk mandat. Det er usædvanligt, siger Mariann Nørgaard, der mener, at der er tale om, at byrådet er blevet forholdt oplysninger, som det havde krav på at få. - Hensigtserklæringen er således ikke omtalt i den indstilling fra forvaltningen, som lå til grund for Skole- og Kulturudvalgets behandling af lukningen af fonden og kommunens dækning af underskuddet. Udvalget sidder altså og behandler sagen uden at have den fulde viden, siger Mariann Nørgaard. Rådmand rekvirerede brev Hun påpeger, at det tilsvarende ville have været tilfældet for byrådet, hvis hun ikke fredag tre dage før byrådsmødet havde anmodet borgmesterens forvaltning om at få alle dokumenter, der var indgået mellem Danske Bank og Aalborg Kommune og mellem banken og fonden, udleveret. - Først der får jeg dokumentet at se. Forløbet viser, at der ikke er fuld respekt for byrådets arbejde, siger rådmanden.