Rådmand skærer igennem

Kommunen betaler gamles indskud i boliger

AALBORG ØST: Flere måneders diskussion og usikkerhed om, hvem der skal betale 28 gamles indskud i nogle ældreboliger i Aalborg Øst, er nu slut. Kommunen betaler. Det er ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K), der har skåret igennem. - Der har været tærsket i den sag så længe, skrevet så mange notater og foretaget så mange undersøgelser, at jeg synes det er på tide at slå en streg i sandet. De gamle beboere skal ikke mere leve i uvished om, hvorvidt kommunen betaler, eller om de selv skal have tegnebogen op, siger hun. Sagen drejer sig om oprindeligt 39 ældre, der skulle genhuses, da deres oprindelige boliger med kald på Smedgårdsvej i Aalborg Øst skulle ombygges til ungdomsboliger. De gamle skulle efterhånden i stedet flytte ind i nye ældreboliger i Rebildparken. De seneste måneder har der hersket stor forvirring om, hvad de ældre og deres pårørende er blevet lovet og ikke lovet i forbindelse med flytningen. Både beboere og pårørende er overbevist om, at de er blevet lovet, at kommunen vil betale indskuddet på 20.000 kroner i de nye boliger. Det har ældre- og handicapforvaltningen hidtil bestridt at have lovet. Men rådmand Anni Kjeldgaard, som har arvet sagen fra sin forgænger Bruno Bjørn Thomsen (S), erkender nu, at kommunen selv er skyld i al forvirringen. - Efter en nøje gennemgang af hele sagsforløbet er der ingen tvivl om, at beboerne og de pårørende blev korrekt informeret på et møde i september 2000. Men desværre må jeg konstatere, at der siden er givet forskellige informationer til de berørte beboere og pårørende, siger hun. - Desuden er lovgivningen på dette område så kompliceret, at ingen almindelige mennesker har en jordisk chance for at finde ud af det, medmindre man ofrer masser af tiden på at sætte sig ind i loven, tilføjer rådmanden. Undervejs er 11 af de genhusede beboere døde, så det i dag drejer sig om ialt 28 ældre. Dem betaler Aalborg Kommune nu hele indskuddet for. Ialt 560.000 kroner. - Nu skal de ældre have ro og overskud til at glæde sig til indflytningen i deres nye boliger, mener Anni Kjeldgaard. Kommunens betaling af indskuddet gælder udelukkende de beboere, der er blevet genhuset. Altså ikke nye beboere. - Læren af dette er, at vi i lignende situationer må have tingene nedfældet på papir, som deles ud ved informationsmødet, så alle er helt på det rene med betingelserne. Og det behøver ikke at fylde mere end en A4-side. Alt derover er overflødigt, fastslår rådmanden.