Lokalpolitik

Rådmand tror på Aalborg-modellen

Nils Bell tror, at storkommunen på sigt vil blive nødt til at følge Aalborgs regler

AALBORG:På sigt vil Nibe, Hals og Sejlflod komme til at følge de regler, der gælder for skolebuskørsel i Aalborg i dag. Det mener i hvert fald skole- og kulturrådmand Nils Bell (V). - Jeg tror, at man på sigt bliver nødt til at følge ministeriets regler, som det lettere administrerbare, så man følger Aalborg kommunes regler, siger Nils Bell. Han erkender, at det vil betyde, at eleverne i de små kommuner får et ringere tilbud, end det de har i dag. - Jamen, det er da korrekt, men jeg synes da, at der er andre områder, der er væsentligt mere politisk sprængstof i, hvor sammenlægningsudvalget skal tage stilling til, hvilke politikker, der skal gælde, så jeg tror ikke, at man lige kaster sig over skolebuskørslen som det første. Rådmanden erkender, at der i dag er stor forskel på tilbuddene i de fire kommuner. I øvrigt har Aalborg strammet op på reglerne, hvilket har givet nogle besparelser. - Det er rigtigt, at der er forskellige ordninger. Aalborg kommune kører udelukkende efter en bekendtgørelse, der fastsætter helt klare regler for, hvornår man kan få gratis skolebuskørsel. Og i Nibe for eksempel som det andet yderpunkt, der giver man gratis buskørsel. Økonomien har bla. spillet ind på, at Aalborg har valgt at følge bekendtgørelsen og kun bekendtgørelsen. Desuden peger rådmanden også på, at jo større kommune, jo mere er der at administrere. - Når vi i Aalborg har valgt at køre efter de ministerielle regler, så er det fordi, at det er mest hensigtsmæssigt for at få ens regler for alle, og så er det selvfølgelig også et spørgsmål om økonomi. Hvis vi gav gratis buskørsel til alle, så tror jeg, at vi skulle afsætte rigtig mange ekstra midler, så man følger Aalborg kommunes regler. I skole- og kulturforvaltningen har man ikke forsøgt at regne på, hvad gratis skolebuskørsel til alle vil koste. - Det er jo nogle ordentlige beløb, hvis de skal være gratis i Aalborg, vi er 37 skoler. Nils Bell afviser dog ikke helt muligheden for at følge Nibes eksempel. Han siger ligeud, at ingenting er udelukket. Formanden for børne- og kulturudvalget i Nibe, Jack Jensen (V), vil gerne beholde det gratis servicetilbud i Nibe. Godt tilbud - Hvis det står til mig, så bliver gratisbusserne fastholdt herude, for det er et godt tilbud til dem, der bor langt ude, siger Jack Jensen. Omvendt tror han, at det bliver nødvendigt med ens regler. - Overordnet skal de fire kommuner ligne hinanden, men der er selvfølgelig geografiske ting, man skal tage hensyn til. Jack Jensen kan ikke forestille sig, at der bliver penge til at udstrække det gratis tilbud til hele Det nye Aalborg. - Det bliver svært, tror jeg, det bliver der ikke penge til. Jack Jensen mener også, at der er stor forskel på landkommunerne og Aalborg. I Aalborg har man flere muligheder. Behold tilbud Formanden for kulturudvalget i Sejlflod, Lars Peter Frisk (UP), vil gerne beholde det nuværende tilbud i kommunen - Jeg ser gerne, at vi beholder de nuværende regler, for så meget dyrere er det heller ikke, siger han. I Sejlflod har kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetforhandlingerne diskuteret, om de skulle fastholde det ekstra tilbud eller spare pengene, men man valgte altså at fastholde tilbuddet om at refundere 50 procent af befordringsudgifterne for de elever, der ikke er berettiget til gratis transport. Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra formanden for kulturudvalget i Hals, Sørn Nordhald (S).