Lokalpolitik

Rådmand: Vi lytter til borgerne

Der er flere gode eksempler på, at politikerne tager hensyn til borgerne fra Nibe, Sejlflod og Hals, og at der er plads til forskellighed, mener Thomas Kastrup-Larsen

Tid­li­ge­re Nibe-borgmes­ter Jens Øs­ter­gaard Mad­sen (th.) for­lod råd­hu­set i Nibe, og råd­mand Thomas Kas­trup-Lar­sen ryk­ke­de ind. Et år efter kom­mu­nal­re­for­men ser de me­get for­skel­ligt på, hvor stor en suc­ces sam­men­læg­nin­gen har væ­ret. 
ar­kiv­fo­to: Jens Mor­ten

Tid­li­ge­re Nibe-borgmes­ter Jens Øs­ter­gaard Mad­sen (th.) for­lod råd­hu­set i Nibe, og råd­mand Thomas Kas­trup-Lar­sen ryk­ke­de ind. Et år efter kom­mu­nal­re­for­men ser de me­get for­skel­ligt på, hvor stor en suc­ces sam­men­læg­nin­gen har væ­ret. ar­kiv­fo­to: Jens Mor­ten

AALBORG:Der er gode eksempler på, at politikerne lytter til de argumenter, som borgerne fra de tidligere Nibe, Sejlflod og Hals kommuner kommer med. Og generelt har det første år efter sammenlægningen af de fire kommuner forløbet positivt. Det mener landdistriktsrådmand Thomas Kastrup-Larsen (S), der er uenig i hovedparten af de argumenter, som forhenværende byrådspolitikere fremsætter. - Jeg mener, at debatten om affaldsplanen er et glimrende eksempel på, at vi lytter til borgerne. Da der kom en folkelig debat, lavede politikerne om på det forslag, som forsyningsvirksomhederne kom med. Rådmanden peger på opretholdelsen af ¿ny skoledag¿, der blev brugt i Hals Kommune, som et eksempel på, at der er plads til forskellighed. De skoler, der har et ønske om at fortsætte med ¿ny skoledag¿, kan gøre det. Muligheden for at lave mini-bus for kommende skolebørn er der også åbnet op for, påpeger Thomas Kastrup-Larsen. Det var et princip, som man udelukkende benyttede sig af i den gamle Sejlflod Kommune. Thomas Kastrup-Larsen giver kritikerne ret i, at der er blevet længere mellem borgerne og politikerne. Men sådan vil det være i en stor kommune, hvor der er færre end tidligere til at tage beslutningerne. - Vi politikere skal ikke sidde og lave sagsbehandling. Vi skal lægge de overordnede rammer. Sådan bliver det nødt til at være, siger rådmanden, som slår fast, at han aldrig har følt, at embedsmændene forsøger at tage magten fra politikerne. Thomas Kastrup-Larsen afviser også Jens Øster- gaard Madsen påstand om, at der arbejdes for lidt på tværs i storkommunen. Landdistriktspolitikken og sundhedspolitikken er gode eksempler på, at forvaltningerne samarbejder på tværs, for der bliver taget initiativer i flere forvaltninger for at få sat handling bag ordene, understreger rådmanden. Skønhedspletter Thomas Kastrup-Larsen erkender, at der har været enkelte skønhedspletter undervejs. For eksempel i forhold til begrænsning af åbningstiden i borgerservicecentrene i Nibe, Gandrup og Storvorde. - Vi fik kun 1,4 mio. kr. fra staten til at løse opgaverne for, men det var alt for lidt. Vi var nok lidt for hurtige til at drage konklusionerne i forhold til borgerservice, og nu forsøger vi at få borgerservicen bredt mere ud på bibliotekerne. Ifølge Thomas Kastrup-Larsen var den største fejl, at der gik et helt år, hvor de gamle kommuner og sammenlægningsudvalget kørte sideløbende med hinanden, men det var ikke byrådene, der havde besluttet, at det skulle være sådan. - Vi kom til at træde vande i for lang tid. En tre måneders overgangsperiode havde været bedre. Det var frustrerende for personalet, at der gik så lang tid.