Rådmand: Vi skal have en dialog med skolerne

Skolerådmand mener, at eleverne skal have de planlagte undervisningstimer

Skole- og kulturrådmand, Anne-Dorte Krog (SF) vil nu have lavet en redegørelse for, hvorfor der bliver aflyst så mange timer, og samtidig få en vidensdeling i gang, så skolerne kan lære af kinanden
Arkivfoto: Lars Pauli

Skole- og kulturrådmand, Anne-Dorte Krog (SF) vil nu have lavet en redegørelse for, hvorfor der bliver aflyst så mange timer, og samtidig få en vidensdeling i gang, så skolerne kan lære af kinanden Arkivfoto: Lars Pauli

Skole- og kulturforvaltningen vil nu tage en snak med de skoler, der aflyser mere end en procent af de planlagte timer. Det skal munde ud i en redegørelse om, hvorfor der bliver aflyst så mange timer. samt en plan for, hvordan man kan undgå det i fremtiden. - Vi skal have en dialog med de skoler, hvor det ser værst ud, men vi skal også sørge for vidensdeling på området, så vi får fortalt om de skoler, hvor det går rigtigt godt, siger skole- og kulturrådmand Anne-Dorte Krog (SF). Med hensyn til, at eksempelvis Mellervangskolen aflyser 1,9 procent af det planlagte timer, siger hun. - Det kan man ikke have det godt med som rådmand. Jeg synes, at eleverne skal have de timer, som de skal have. Det er det udgangspunkt, som vi arbejder efter. Rådmanden har dog forståelse for, at skoler kan komme i en situation, hvor det ikke er muligt at gennemføre timer. - Men jeg vil til enhver tid foretrække, at man på en eller anden måde laver undervisning, eller får eleverne til at arbejde og i høj grad kalder vikarer ind. Det er forskelligt, hvordan skolerne går til opgaven med at dække ind for eksempelvis sygdom. - Den største forskel ligger i, hvordan man organiserer vikardækningen. Vi har for eksempel nogle skoler, der arbejder i årgangsteams, så der er de samme fem lærere, der dækker alle timerne på femte årgang. Og nogen steder har man lagt vikardækningen ud i de teams, siger rådmanden, der mener, at skolerne burde bruge netop årgangsteams til at dække ind. Hvordan vikardækningen strikkes sammen ligger nemlig decentralt ved skolerne, der selv laver principper for aflyste timer. Det spiller ifølge rådmanden også ind på tallene i kvalitetsrapporten, at nogle skoler er blevet hårdere ramt af langtidssygemeldinger end andre.