EMNER

Rådmand: Vi skal tæt på de unge

Henrik Thomsen (SF) vil have et fintmasket system

AALBORG:Lige siden stadionmordet i oktober har Aalborgs utilpassede unge været højt oppe på politikernes dagsorden. Også i går, da Skole- og Kulturudvalget i Aalborg Kommune holdt møde - her som en orientering om kommunens indsats overfor de børn og unge, der betegnes som dropout-elever. Men endnu er der ikke nogen konkrete nye tiltag på bordet. En såkaldt task force, der skal sikre en hurtigere indgriben, når et barn eller en ung er på vej ud mod kanten, er stadig kun på vej, og der er også lang vej til, at kommunen får bygget en ny ungdomsinstitution. Men ifølge skole- og kulturrådmand Henrik Thomsen (SF) er det heller ikke nye tiltag, der er brug for. Nok af projekter - Der er ikke brug for flere tiltag og nye projekter. Dem har vi nok af. Faktisk er der 1100 kommunalt ansatte, der på den ene eller anden måde arbejder med børn og unge, der har problemer. Men vi skal blive bedre til at undgå, at der er nogle, der falder ned mellem de forskellige tiltag og så slet ikke får nogen hjælp. Reelt har vi ikke noget, der sikrer, at der ikke er nogen, der falder ud mellem de forskellige tilbud, siger Henrik Thomsen. For det er sket, at nogle af udsatte unge er droppet ud af systemet uden, at der sker ret meget. At de stort set er stoppet med at gå i skole og i stedet hænger ud på gaden med vennerne - og hvis de har kontakt med myndighederne, er det som oftest med ungepolitiet eller en af kommunens medarbejdere på gadeplan. Må ikke give slip - Vi skal undgå, at nogen simpelthen dropper ud af systemet uden, at der er nogen, der tager hånd om det. Når der har været en voksen fra kommunen indover, må vedkommende ikke give slip på sagen, før der er en anden voksen på sagen, siger Henrik Thomsen. En del af problemet er samarbejdet mellem Skole- og Kulturforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Når en skole indberetter, at en af eleverne er ude i problemer, får skolen ofte aldrig at vide, hvad der - forudsat at der sker noget - bliver iværksat udenfor skoletiden. Det skyldes delvist, at loven om tavshedspligt forbyder at videregive fortrolige personoplysninger. - Men vi er nødt til at få skabt et system, så vi er sikre på, at alle får de nødvendige oplysninger, siger Henrik Thomsen, der er glad for, at en del af de unge selv har henvendt sig til politikerne. - Nu har vi snakket så meget om de unge, så jeg er glad for, at vi nu skal til at snakke med dem. Jeg håber, at det bliver et godt møde, som Mai-Britt Iversen skal have med dem i dag. Jeg har fulgt en del med i debatten på www.ditcentrum.dk, og det er mit indtryk, at nogen af de unge er stærke og har noget at byde ind med, siger Henrik Thomsen.