Rådmands bus-plan er uambitiøs

KOLLEKTIV TRAFIK: Det er uambitiøst og perspektivløst, når rådmand Henrik Thomsen (SF) nu lægger op til at skære ned på antallet af Metrobusser i Aalborg. I virkeligheden skyldes dette forslag da heller ikke tomme metro-busser, men at Aalborg kommunesbudget for 2005 slet ikke indeholder penge nok til at fjerne de forringelser, som også blev gennemført da den nye busplan med Metro-busser blev indført. Etableringen af een ny busrute er helt utilstrækkelig. Markante prisstigninger og forringelser af den kollektive trafik vil forstærke den negative spiral, som den kollektive trafik i Nordjylland er inde i, hvor passagertallet falder. Derfor er der brug for en ambitiøs satsning på den kollektive trafik. Dette indebærer, at der gennemføres forbedringer, som ikke finansieres af tilsvarende forringelser og at de prisstigninger, som er annonceret pr. 1. januar 2005 suspenderes. Den kollektive trafik kan ikke tåle, at priserne to år i træk stiger med op i mod 7 procent pr. år. Den kollektive trafik i Aalborg har brug for en kick-start. Derfor foreslår Enhedslisten, at der gennemføres et forsøg med en måneds gratis kollektiv tranport i Aalborg Kommune. Erfaringerne fra Odense-Svendborg banen viser, at dette er i stand til at sikre en varig stigning i passagertallet - og hermed på længere sigt sikre øgede indtægter for NT.