Rådyr i østerskoven

] I september melder både lodsejere og Hobro Kommunes ”skovarbejdere” om problemer med en stigende rådyrbestand. Teknisk udvalg overvejer at tillade jagt. ] Danmarks Naturfredningsforening protesterer. Bestanden bør reguleres ved at genskabe læhegn og naturlige ”veje” i landskabet omkring skoven, så dyrene kan søge væk af sig selv. ] 10. november beslutter teknisk udvalg, at der skal iværksættes jagt. Hobro Jægerklub anmodes om at komme med et oplæg til en vildtregulerende jagt i Østerskoven. ] 15. december taler Hobro Jagtforening imod jagt, som den finder uetisk i en publikumsskov som Østerskoven. Teknisk udvalg vender 180 grader og siger nej til jagt. ] Før jul begynder klagerne at strømme ind fra mennesker, der har fået deres afdøde slægtninges gravsteder raseret af rådyr. ] 19. januar holder teknisk udvalg og menighedsrådet møde om sagen. ] 2. februar sættes det nye hegn op mellem kirkegården og Østerskoven.