Råstofindvinding på strand contra hensyn til natur og mennesker

Lyngvangen 20, Hirtshals Som naturelsker er jeg meget optaget af klit og strand - herlighederne i lokalområderne. Derfor har det også altid undret mig, at Tornby Mørtelværk havde skrabeplads lige ved vores største feriehotel og den bilfrie Kragestrand skulle tjene som adgangsvej for de store maskiner. Nuvel, hotellet kom vel midt i en 10 års skrabeperiode, men lidt måtte jo kunne ændres, så både naturen, mennesker og mørtelværk kunne få hver sit. I vor tid er livet jo ganske anderledes, end da tilladelsen blev givet for første gang. Da lå der kun et par huse, og fårene var næsten de eneste levende væsener i klitten. Ud fra disse betragtninger tog jeg fat på at undersøge sagen. Startede med at kontakte Skov- og Naturstyrelsen allerede i oktober 2003, idet jeg vidste, at aftalen skulle fornyes pr. 1. april 2004. Her fik jeg god information: Det indvundne sand fra Østhavnen kunne ikke anvendes - trafikken på Kragestrand kunne ikke erstattes med direkte vej til skrabestedet ved Fyrklit og ved Vandpjasken (Tornby syd)... så set med mine øjne kunne noget måske ændres, så området ved hotellet holdes fri. Som så mange andre sager er fornyelsen af aftalen offentliggjort i juli måned, og kun i Jyllands Posten - ikke i den lokale avis, og fristen er 4. august. Jeg var nysgerrig - ønskede om muligt en smule ændring uden at true nogens levebrød, for i dag taler vi jo i modsætning til i gamle dage om naturbeskyttelse og helårsturisme. Det var trist at erfare, at man var næsten ene om at have kendskab tilk nyforhandling pr. 1. april... de myndigheder og foreninger, man havde forventet ville ytre sig, forblev tavse. Måske satser Hirtshals slet ikke på helårsturisme, men blot på perioden 15 maj til 1. september, hvor gravearbejdet skal ligge stille?