Lokalpolitik

Råstofsag fra Vust i amtsrådet

FJERRITSLEV:På tirsdag vil amtsrådet i Nordjyllands Amt se på sagen om råstofgravning i Vust, som indtil videre er stillet i bero. Amtsrådet skal vurdere, om spørgsmålet om at grave ral i Vust skal udsættes til næste regionplan, der kommer i 2005. Det er i hvert fald, hvad både teknik- og miljøudvalget og økonomiudvalget anbefaler. Forud er gået en længere historie, hvor amtet i sidste øjeblik i Regionplan 2001 tilføjede et forslag om at udlægge et stort område nord og syd for Thistedvej i Vust til ralgravning. Det blev beboerne i området ikke glade for, og de protesterede i den ekstra høringsfase, der var til planen. Amtspolitikerne lyttede og indskrænkede arealet væsentligt, og så blev regionplanen ellers søsat. Det blev interessenterne, to lodsejere og en entreprenør, til gengæld ikke glade for, da grundlaget for at udnytte forekomsten så forsvandt. De klagede til Naturklagenævnet over at de ikke var blevet spurgt om deres holdning til indskrænkningen, og nævnet gav dem ret i klagen og erklærede regionplanen ugyldig på det punkt. - Det er noget rigtigt rod, sagde formanden for teknik- og miljøudvalget, Niels Kr. Kirketerp (V), da sagen igen landede på udvalgets bord. Nu tyder alt på, at hele sagen bliver undersøgt og planlagt grundigt, inden et område eventuelt bliver udlagt i den nye regionplan.