Rabat skal give flere passagerer

Trafikselskab satser på landsdækkende samarbejde

NORDJYLLAND:Folk, der rejser meget og måske tilmed langt med kollektiv trafik, får øgede rabatmuligheder, hvis Nordjyllands Trafikselskab (NT) kommer med i et landsdækkende samarbejde i aktieselskabet Rejsekort. Rejsekortet skal afløse de nuværende klippekort og periodekort. - Flere trafikselskaber overvejer at gå med i samarbejdet. Gør de det, tror jeg hurtigt, at det landsdækkende samarbejde kan etableres. Vores mål er at skaffe flere passagerer til Nordjyllands Trafikselskab, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Projektet omfatter anskaffelse af et fælles elektronisk billetteringssytem for busser og tog i Danmark. Her har NT det problem, at det nuværende billetteringssystem er slidt. Planen er, at amtet som led i NT's optagelse i Rejsekort A/S skal yde en garanti for et lån på 64 millioner kroner. Her vil amtet sikre sig, at Indenrigsministeriet ikke kræver, at amtet deponerer et tilsvarende beløb. Deponeringsordningen har været anvendt, hvis et amt overskrider sin låneramme. Det er NT's vurdering, at omlægning af takstsystemet og indførelse af nyt billetteringssystem kan give en indtægtsforøgelse på omkring seks millioner, hvilket svarer til to-tre procent. Det er fire år siden, at Nordjylland Amt besluttede at gå ind i projektet vedrørende det landsdækkende samarbejde. Foreløbig er en håndfuld trafikselskaber samt DSB gået med i samarbejdet, men flere selskaber overvejer at gå med.