Rabat til industrien er lovlig

Boligforeningers klage over ulovlig erhvervsstøtte afvises af statsforvaltningen.

Lejerne i Frederikshavn Kommune får ikke billigere drikkevand i hanerne.Arkivfoto

Lejerne i Frederikshavn Kommune får ikke billigere drikkevand i hanerne.Arkivfoto

Lejere i Frederikshavn Kommune kan skyde en hvid pil efter lavere takster for vand. Sidste år klagede boligforeningerne til Tilsynet (statsforvaltningen) over nye vandtakster, som de fandt begunstiger industrien urimeligt. På bekostning af blandt andre boligforeningernes lejere. Efter boligforeningers mening er kommunens handlemåde ulovlig. De opnår nemlig ikke samme rabat som industrivirksomheder, selv om hele boligforeningsafdelinger er koblet kollektivt til den kommunalt ejede vandforsyning og dermed også er storforbrugere. Læs hele historien i dagbladet NORDJYSKE Stiftstidendes frederikshavnudgave fredag.